13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Ledarkrönikan
Robert Olsson, Programdirektör Nyheter och Current affairs

Publicerad 16 mars 2015 09:59 - Uppdaterad 16 mars 2015 13:28

Inget stöd för påstådd kommersialisering

Vi sänder runt 103 000 episoder TV-program per år. Av dessa brukar femton till tjugo lyftas fram av kritiker som exempel på vår förflackning, kommersialisering av programutbudet och ensidiga jakt på tittarsiffror.

Det är fel vilket bevisas av professor Kent Asps rapport till Myndigheten för Radio- och TV.

Med ett kortare uppehåll har jag suttit i programledningen sedan 2007. Jag känner igen diskussionen om vår kommersialisering som väcks någon gång per år och som ytterst riktas mot programledningen.

Jag menar att det på många sätt är en bra diskussion som vi måste vara beredda att ta. För det är klart att vi trampar fel ibland. Gör fel val helt enkelt. Och det händer att den kvalitativa nivån inte når vad vi förväntat oss. I en kreativ verksamhet är det sådant som händer.

Ansvarstagande

Det är ett privilegium att jobba i ett företag som konstant tilldrar sig så stort intresse. Ett tecken på den betydelse som tillskrivs public service och SVT. Det förtroendet ska vi vara rädda om.

Jag menar att vår roll i ett förändrat medielandskap är växande och det i sig bär ett ansvarstagande som vi måste ta på allvar. Men det är också vår starka position på mediemarknaden som gör att vi framöver måste räkna med att utsättas för ett offentligt tryck.

Andra aktörer på marknaden är hårt utsatta och önskar mediepolitiska förändringar och använder oss i det syftet som måltavla.

Två, tre programtitlar

Den senaste tiden är det två, tre programtitlar som använts i debatten som bevis på att vi på helheten utvecklas mot de kommersiella kanalernas programutbud.

Under samma period har det dessutom framförts kritik, publikt och/eller direkt till mig om bl.a. avsaknaden av program om teater, klimathotet, jobben, mediegranskning och ekonomi. Vi gör allt detta, men enligt en del inte tillräckligt mycket och inte tillräckligt bra.

Byggs offentlig bild av kritiker

Det byggs av våra kritiker en offentlig bild där det påstås att vårt programutbud genomgått stora förändringar i kommersiell riktning. Och det pekas i det sammanhanget alltid på något enskilt underhållnings- eller fakta- och samhällsprogram.

I regel är det program som vi fattat beslut om i vår ambition att på helheten erbjuda ett utbud som gör att vi uppfattas som intressanta av hela svenska befolkningen. Och ja, vi har ett tittarperspektiv när vi formar vårt programutbud. Dåligt och ansvarslöst vore det annars.

Ingen motsättning

Jag ser ingen motsättning mellan stora publika program och public service. Inte heller att program som intresserar färre människor är vare sig finare eller sämre public serviceprogram. Kritik får vi ofta för program där utgångspunkten är att vi vill bidra med insikter om relationer människor emellan.

Vi vill på helheten stå för såväl individuell nytta som samhällsnytta, men självklart - våra enskilda program levererar olika mycket på detta beroende på vem som tittar. För mig finns det en tydlig koppling mellan programbredd och en stor publik och vår ambition att fullfölja vårt demokratiska uppdrag.

Provocerar allra mest

Det som provocerar allra mest är trots allt det återkommande argumentet om vår påstådda kommersialisering. För det finns inget stöd för detta. Professor Kent Asp har på uppdrag av Myndigheten för radio och TV undersökt vårt programutbud mellan 2001 och 2014. Han blev helt nyligen klar med sin rapport.

Så här skriver Kent Asp:

  • ”SVT1 och SVT2 kan med andra ord karaktäriseras som breda public servicekanaler.”
  • ”Mångfaldsprofilen i SVT:s  huvudkanaler har alltså över tid inte närmat sig de kommersiella kanalerna.”
  • ”Avståndet mellan SVT och de kommersiella tv-kanalerna har snarare ökat över tid.”
  • ”… finns inget empiriskt stöd för uppfattningen att programutbudet i Sveriges Television under de senaste tio åren utvecklats i kommersiell riktning.”

Ingen anledning att kröka rygg

Som sagt, jag tror det kommer att blåsa omkring oss den närmaste tiden. Men vi har ingen anledning att kröka rygg. Vi har såväl publiken som vetenskapen på vår sida när det gäller bilden av vårt programutbud.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

23 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör