10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Ledarkrönikan
Robert Olsson, Programdirektör Nyheter och Current affairs

Publicerad 6 februari 2015 10:01 - Uppdaterad 6 februari 2015 11:13

Konkreta mål gav tydligt genomslag

”Vårt genomslag i samhällsdebatten har varit betydande och vi får en än starkare relation till tittarna” skriver Robert Olsson i sin krönika.

Det är resultatet av ett mycket målinriktat arbete av både programledning, redaktioner inom ATV och Nyhetsdivisionen under året sedan SVT för cirka ett år sedan ifrågasattes när det gällde både public service roll och opartiskheten.


2015-01-26 20:12länk till annan webbplats Tittar på #fosterlandlänk till annan webbplats@svtplaylänk till annan webbplats och jag blir rädd för vart Sverige och Europa är på väg

2015-02-04 22:16länk till annan webbplats Sjukt bra serie btw om främlingsfientlighet. Den göra att man börjar tänka efter hur samhället egentligen ser och kan se ut! #blåögonlänk till annan webbplats#svtlänk till annan webbplats

2015-01-28 20:55länk till annan webbplats Och hoppas att polisen satsar betydligt mer på hatbrott framöver. #granskninglänk till annan webbplats


SVT var ifrågasatt

För snart ett år sedan var SVT ifrågasatt. Det började med att Sveriges Radio hamnade i fokus med anledningen av beslutet att Soran Ismails inför valen 2014 inte skulle vara sidekick i P3-programmet Morgonpasset.

Det blev startpunkten på en debatt om public service roll i sin helhet men framförallt kom diskussionen att inriktas på begreppet opartiskhet. Påståendet var att vi hukade bakom opartiskheten och inte stod upp för vår skyldighet att hävda alla människors lika värde.

Det formulerades ett påstående om att SVT kommit i kläm mellan vårt uppdrag och regelverk i förhållande till ett förändrat medielandskap där den subjekt- och icke redaktörsstyrda opinionsjournalistiken bredde ut sig.

Vår egen samtida roll

I en informell tankesmedja bestående av oss i programledningen som jobbar med nyhets- och samhällsutbudet och ett antal rutinerade ansvariga utgivare och publicister i företaget försökte vi se vår egen samtida journalistiska roll.

Samtal som därefter fick fäste på flera av våra redaktioner inom allmän-TV och Nyhetsdivisionen. Vi tog också hjälp av oberoende personer som vi bad ge sin bild av SVT – självklart då med ett kritiskt anslag.

Göra bättre ifrån oss

Ganska snart stod det klart att vi inte hukar när det gäller de demokratiska värdena, vilket vi också kunde dokumentera. Men vi kände också att vi har potential att göra mer och att vi kan göra bättre ifrån oss i vissa avseenden:

  • Vi beskriver och, undantaget de regionala nyheterna, tolkar vår tid utifrån ett urbant perspektiv och bidrar därmed till en polarisering mellan stad och landsbygd.
  • Vi har möjlighet att ta större journalistisk plats när det gäller att leva upp till den s.k. demokratiparagrafens formuleringar om alla människors lika värde.
  • Vi är inte tillräckligt angelägna för människor som inte är födda i Sverige.

De två första punkterna är vi på. Företagets samtliga programchefer har fått en programbrief formulerad av programbeställaren Helena Olsson där det bl.a. står: SVT ska bli bättre på att skildra hela landet och förmedla en bild som fler känner igen sig i.

Kritiskt granskat hoten

Den andra punkten har vi manifesterat den senaste månaden, och de inledande citaten beskriver några av de program som jag tycker tydligt har värnat idéen om alla människors lika värde genom att vi blottlagt och kritiskt granskat hoten mot de demokratiska värdena. Utöver detta har också dokumentärredaktionen publicerat starka filmer i samma tematik.

Om alla reaktioner varit lika positiva? Nej, förstås inte. Det har varit gott om direkt obehagliga och aggressiva reaktioner också – ett av de snällare i den elaka genren formulerades så här av en ”Sven S”:

”Kan ni inte styra upp kommunism och annan skit som infekterat hela SVT så får vi väl lägga ner hela skiten!”

Samlande effekten tydlig

De finns ett samband mellan de senaste veckornas koordinerade publicering av Fosterland, UG:s hatprogram och några dokumentärer och den diskussion som fördes för ett år sedan.

Och den samlade effekten är tydlig: vårt genomslag i samhällsdebatten har varit betydande och vi får en än starkare relation till tittarna.

Det är en uppmuntrande erfarenhet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

25 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör