20 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jan Axelsson
Sista ordet
Jan Axelsson, Chef SVT Programetik

Publicerad 9 december 2014 06:00 - Uppdaterad 9 december 2014 10:42

Därför har SVT valriktlinjer

Jan Axelsson, chef för SVT Programetik, skriver om SVT:s riktlinjer kring nyvalet i mars: ”Skälet till att vi lägger mycket stor vikt vid våra valriktlinjer är att SVT, liksom SR och UR, är de enda medieföretagen i landet som har opartiskhet som krav i sina grundläggande regler. Vår trovärdighet är alltså beroende av att all publicering utformas opartiskt, balanserat och allsidigt."

Från supervalår till historiskt extraval. Den snabba scenväxlingen anade vi inte när vi förra hösten skickade ut valriktlinjerna inför EU- och riksdagsvalen.

Men så blev det. Val den 22 mars nästa år och därmed dags att plocka fram valriktlinjerna igen.

Förra veckan fick cheferna i företaget en uppdaterad version av SVT:s valriktlinjer, som gäller från den 29 december, den dag då extravalet formellt kommer att beslutas av regeringen. Innehållet är i princip detsamma som under tidigare valår, med några små förtydliganden eftersom vi  har blivit alltmer aktiva på webben och i sociala medier, som också omfattas fullt ut av riktlinjerna.

Opartiskhet som krav

Skälet till att vi lägger mycket stor vikt vid våra valriktlinjer är att SVT, liksom SR och UR, är de enda medieföretagen i landet som har opartiskhet som krav i sina grundläggande regler. Vår trovärdighet är alltså beroende av att all publicering utformas opartiskt, balanserat och allsidigt.

För nyheter och samhällsfakta, som ju alltid har till uppgift att spegla och kritiskt granska politiska frågor,  finns inte några särskilda begränsningar för extern medverkan av politiker eller andra företrädare för politiska ståndpunkter. 

Men för övrig programverksamhet, där man mera sällan behandlar kontroversiella samhällsfrågor och politik, krävs en särskild uppmärksamhet. Det gäller såväl valet av medverkande som utformningen av programmen så att inget politiskt parti eller annan motsvarande part gynnas framför andra. Här handlar det t ex om program som inte alls innehåller något om politik, men där en politisk företrädare deltar och kan få indirekt good will för sig själv eller sitt parti.

Extraordinär situation

Eftersom det nu är frågan om ett extraval får också vår situation betraktas som extraordinär. Inför ordinarie val kan vi ha en framförhållning när det gäller program och innehåll med långa produktionstider, t ex drama och underhållningsserier. Här får vi hantera situationen genom att noga pröva varje enskilt fall för sig där vi också får väga in hänsynen till publikens önskemål att kunna följa t ex en redan påbörjad serie.

Riktlinjerna innehåller som vanligt också ett stycke om medarbetarna. Här är regeln klar, enkel och välkänd: den som medverkar aktivt i något politiskt parti eller på annat sätt berättar offentligt om sina åsikter i valfrågor, ska inte medverka i program eller vara ansvarig för innehållet i program eller inslag som rör valfrågor.

400 val-utbildades

Vipåtv har redan berättat att SVT Nyheter är i full gång med  planeringen inför extravalet.

Jag kan tillägga att beredskapen är god även på det programetiska området. Programetik genomförde förra året den största valutbildningen i företagets historia.Ca 400 deltagare från 27 olika redaktioner och projekt deltog.

Det ger oss en stark publicistisk grund att stå på inför bevakningen av extravalet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

8 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör