13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Sista ordet
Robert Olsson, Programdirektör Nyheter och Current Affairs

Publicerad 5 december 2014 06:00 - Uppdaterad 5 december 2014 07:17

Det blir en annorlunda valrörelse

Det är rätt grymt att känna den journalistiska kraften i samband med stora nyhetshändelser – som de senaste dagarna då SVT levererat högklassiskt.

Att skeendet dessutom bjuder på ett långskott som landar något kvartal bort stimulerar än mer den publicistiska nerven.

Den interna nyhetslogiken, och det gäller alla nyhetsredaktioner, bjuder att medarbetare går igång på avvikelser från det normala och förväntade. Hur hög puls och kraftigt energipåslag omvandlas till god journalistik är dock högst varierande.

I vår public service-definition av det journalistiska urvalet räcker det dock inte alltid med att förvalta ”en bra grej” rakt upp och ner.

I många fall, och definitivt när det gäller en händelseutveckling som den i veckan, är kravkriterierna för vår del betydligt tuffare. Vi ska förena två perspektiv, det som kan beskrivas som marknadsanpassat och det mer ideologiskt präglade:

  • Vi ska erbjuda en journalistik som publiken efterfrågar.
  • Vi ska erbjuda en journalistik som publiken bör ta del av.

Jag tycker att nyhetsredaktionen de senaste dagarna på ett utomordentligt sätt förenat dessa två viktiga uttryck för det journalistiska urvalet. Det är kombinationen av dessa som skapat en helhet i absolut toppklass.

Nu står vi inför ett nytt val.

Framgångsrika valrörelser

Vi har i närtid två framgångsrika valrörelser bakom oss. Såväl krassa MMS-siffror som Novus-undersökningar, som mäter folks attityder till de olika mediehusens prestationer i valsammanhang, visar på stor publik uppskattning för SVT.

Det här kommer att bli en annorlunda valrörelse, såväl politiskt som mediemässigt. Vi kommer inte att kunna ha lika många förproducerade programserier som vid ordinarie val – de befintliga programmen kommer att få ta ett större ansvar.

Tidsmässigt kommer vår valrörelse också att bli tajtare än brukligt. Givet läget behöver inte det vara en nackdel.

Datum är bestämda

I torsdags morse bestämde vi datum och tablåtider för de givna valprogrammen: partiledarutfrågningar, partiledardebatter och duellen (och valvakan självklart). Och ytterligare några program- och tablåtankar.

På motsvarande sätt inventerade, beslutade och resonerade vi kring den onlinejournalistik vi önskar se upp mot valet i mars.

Helheten kommer förhoppningsvis att kunna skönjas i nästa vecka.

Till sist:

SVT:s övergripande valmål kan inte vara lägre än det vi lyckades med i årets två val:

  • SVT ska vara den största och mest använda källan för information om riksdagsvalet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

9 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör