20 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Lena Glaser
Ledarkrönikan
Lena Glaser, Programdirektör interaktivt utbud och plattformar

Publicerad 31 oktober 2014 07:00 - Uppdaterad 31 oktober 2014 08:48

Vi måste göra det rätta framöver

”Hur ska vi försäkra oss om att vi gör rätt saker i denna snabbt föränderliga värld, där våra resurser är begränsade och ska omfördelas från det gamla till det nya?” skriver Lena Glaser, programdirektör interaktivt utbud och plattformar, i sin ledarkrönika.


Medialandskapet 2014: Allt kommer att bli annorlunda. Men mycket kommer ändå att vara sig likt.

Konstigt nog är det lättare att få medhåll för det första påståendet än för det andra. Att allt håller på att förändras har vi vant oss vid.

Men om det i slutändan kanske, trots allt, inte blir så annorlunda - hur ska vi då tänka?

Allt händer snabbt nu. Tittningen på linjär-TV minskar med 6 minuter per dag. Papperstidningarna förlorar prenumeranter. Och nya spelare etablerar sig, mitt i de svenska mediakonsumenternas medvetande. Och användande.

Hur ska vi försäkra oss om att vi gör rätt saker i denna snabbt föränderliga värld, där våra resurser är begränsade och ska omfördelas från det gamla till det nya?

Och där själva omfördelningen blir extra svår, eftersom det traditionella tittandet fortsätter dominera, och det därför inte finns någon rimlighet i att ens börja överge det på allvar.

Och, som sagt: vad är det egentligen som förändras, på riktigt till sist?

Viktigaste verktygen

Sortera, prioritera och fokusera. Det är våra viktigaste verktyg, för att ta oss fram på den nya mediemarknaden.

När allt mer händer, i allt snabbare takt, är det inte säkert att man ska göra Mer. Tvärtom - ju mer som händer och ju snabbare det går, desto viktigare blir det att stanna upp och fundera.

Vad är det egentligen som håller på att hända? Vilka påverkar det? Hur? Och på lite längre sikt?

Agerar på många sätt

”Publiken är inte en”, säger chefen för Publik & Utbud, Tomas Lindhé, när jag ber honom fundera kring vad som är på väg att hända.

”Kanske är det helt enkelt så det kommer att vara i framtiden: att meningarna kommer att vara delade om vad det över huvud taget är att konsumera media och, kanske framför allt, hur man gör det bäst. Publiken agerar inte, och kommer aldrig mer agera på ett sätt, utan på många sätt”.

"Delar" publikens tid

”Medierna är inte samma”, tillägger han sedan. ”Idag dominerar inte TV-mediet i alla grupper. Jo det gör det om man tittar på rörligt innehåll. Men om man tittar på förströelsebaserade skärmaktiviteter i stort, dominerar andra skärmar än TV-skärmen i vissa grupper.

Ur SVT:s perspektiv måste vi skapa en hållning till vilka andra tjänster och aktiviteter vi jämför oss med, vilka vi "delar" publiken tid med, vilka andra aktörer och aktiviteter vi låter oss inspireras eller rent av stressas av. Annars riskerar vi att tappa fokus och energi”.

Sammanfattning

”Förändringen är relativ”, blir mitt försök till sammanfattning. Mycket har redan förändrats och mer kommer det att bli. Och det kommer inte att finnas Ett svar på vad publiken gör, eller hur medielandskapet ser ut.

Men jag tror att det nya kommer att vara så pass rotat i det vi känner från i dag, att det på helheten kommer att vara sig ganska likt. För vad gör vi på alla olika skärmar och apparater? Jo, vi tittar på TV. Och i den branschen är vi.

Nu gäller det bara att göra Rätt saker framöver.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

14 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör