5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Eva Hamilton
Ledarkrönikan
Eva Hamilton, VD

Publicerad 21 oktober 2014 07:00 - Uppdaterad 21 oktober 2014 09:28

De är konstruktiva, kunniga och kloka

VD Eva Hamilton skriver i sin ledarkrönika om de tre fackklubbarna vid SVT: Journalistförbundet, Unionen och Saco. ”Att ha fungerande relationer mellan fack och ledning är en avgörande faktor för att ett företag ska kunna förändras. Det handlar om en ömsesidig tillit”.

Man borde avgå oftare. Bara för att få höra alla snälla saker som då (hoppeligen) kan sägas. Jag får dessa dagar en del mail som börjar med ” Nu vågar jag säga det här, utan att det känns som jag smörar eller fjäskar”.

Nej. Vi är inte mycket för att fjäska inom SVT. Och tur är väl det.

Men nu är det min tur att smöra lite. Och därtill till några människor, vars trovärdighet jag i ett annat läge kanske hade riskerat att skada med mitt beröm.

Det handlar om våra fackklubbar.

Hårda motsättningar

Här på SVT fanns en gammal tradition av hårda motsättningar mellan fack och ledning, särskilt översta ledning. Det ömsesidiga förtroende var lågt. Och varje gång Vipåtv kom ut, var det med oroliga fingrar som företagsledning eller vd bläddrade fram till näst sista sidan, där fackklubbarna hade sin stående spalt. Vad skulle vi piskas för denna gång? 

Särskilt Unionen sparade inte på krutet när det gällde att kritisera en illasinnad ledning, som uppenbarligen saknade alla goda intentioner. Och i Göteborg var relationerna stundom på en så besvärande låg nivå, att man nästan kan tala om krig.

Visst har jag blivit utskälld

Jag vet inte hur många gånger jag fått frågan om det inte är jobbigt att vara chef på SVT, eftersom man utanför huset ”vet” hur svårt det är att komma överens med facket. Och visst har jag blivit utskälld. Visst har jag suttit ensam på diverse repskap och fått försvara en personalpolitik, som vi haft mycket delade meningar om.

Men trots detta – eller möjligen tack vare - vill jag nu, med gedigen erfarenhet och kunskap i ämnet, påstå att SVT:s tre facklubbar Journalistförbundet, Unionen och Saco, är konstruktiva, kunniga, kloka och genomsyras av en strävan att hitta bra lösningar. Samt att de leds av personer som är himla schyssta.

Brännande information

SVTs fackklubbar kan hålla tyst också med brännande information när så krävs. De har en gedigen kunskap om sina medlemmar och de gör – såvitt jag kan bedöma - sig förtjänta av deras förtroende. Och de förmår att se den stora bilden, SVT som en del av en orolig medievärld.

Att ha fungerande relationer mellan fack och ledning är en avgörande faktor för att ett företag ska kunna förändras. Det handlar om en ömsesidig tillit.

Även om man inte är överens om hur exakt en förändring ska genomföras, i vilken takt och till vilken kostnad, så får ingendera parten betvivla den andras goda vilja. Inte tro att eventuella invändningar görs på rent djävulskap. Eller att det finns en massa outsagt mellan raderna, som när det så småningom kommer fram i ljuset förändrar hela bilden.

Det informella viktigt

Det finns ett formellt ramverk, MBL och arbetslagstiftning. Och det bör varje riktigt företag klara. Men det informella är väl så viktigt. Det som kan yttra sig i en öppen fråga ”Jag vet inte om det här är en bra idé, men vad skulle ni säga om…?”. Och sen få ett klokt svar, ofta kryddat med delvis andra vinklar och aspekter än de som företagsledningen ger.

Sådana svar har jag fått genom åren. Av Tommy Eklund, Kenneth Sundin, Gun Karlsson, Solveig Liljehammar Carlsson, Petteri Karttunen,  Håkan Carlsson, LamecMuwanga, Ingrid Markovits, Kerstin From och Ola Gerhardsson.

Så nu när jag ska sluta, vågar jag säga till SVTs högsta fackliga representanter,utan att det betraktas som fjäsk eller smörande:

Ni är bra. Jag önskar fler företag fackliga ledare av er kaliber.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

32 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör