10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Maria Groop-Russell
Nyhetskrönika
Maria Groop Russel, Divisionschef SVTi

Publicerad 10 oktober 2014 07:00

Snabbkurs i vad SVTi egentligen gör

Jag får ibland frågor om vad utvecklarna och teamen på SVTi egentligen gör. Det är inte alls särskilt konstigt, eftersom den digitala delen av verksamheten är relativt ny.

Så här kommer en liten snabbkurs.

SVTi som division lever i gränslandet mellan media och webb- och mjukvaruutveckling. Vi ska leverera de bästa medietjänsterna i stenhård konkurrens.

Vi ska klara av att vara i framkanten konceptuellt, men också gällande tillgänglighet, design, lättanvändbarhet, snabbhet och felsäkerhet.  Målet är att det ska vara självklart, enkelt och attraktivt för alla att använda våra tjänster.

Övergripande områden

På SVTi arbetar vi med några större övergripande områden: Video/Play, Nyheter, Barn, SVT.se-plattformen.

Vi gör också en del satsningar kopplade direkt till enskilda programtitlar (appar) och bygger verktyg så att redaktörer kan fylla webben med innehåll. Om det ska bli en bra webbtjänst eller produkt, så behöver följande kompetenser finnas representerade i ett team:

Design:

Design handlar om att förpacka tjänsterna i ett gränssnitt som är användbart, pedagogiskt, tilltalande och engagerande. Våra tjänster har utvecklats åt olika håll för att fylla olika behov. Men det är ändå viktigt att de hänger ihop, både med varandra och med SVT:s uttryck i broadcast.

Interaktionsdesign/UX:

Interaktionsdesign/UXhandlar om att utforma användargränssnitt som användarna tycker om, förstår och kan hantera. Vi arbetar människocentrerat och försöker verifiera att vi bygger rätt saker genom användartester för att snabbt kunna byta riktning om våra antaganden inte håller. 

Konceptutvecklare:

Konceptutvecklare är länken mellan redaktion och utveckling och har också en projektledande roll. Bakgrunden är ofta kreatörens eller journalistens, men dessutom med kompetens kring utveckling och design.

Frontend:

Frontend (gränssnittsutveckling) handlar om att skapa förutsättningar så att utvecklingsteamen kan jobba självständigt och effektivt och löpande kunna använda ny teknik och de möjligheter den har att erbjuda. Det vi bygger ska inte bara fungera med dagens teknik utan vi vill också att det vi gör ska vara framtidssäkert.

Backend:

Backend (Systemarkitektur): Man kan säga att det är allt i en webbtjänst som användaren inte ser (teknik, databaser, servrar) men som är en förutsättning för att det ska bli någon tjänst överhuvudtaget.

Test:

Webbtjänsterna måste fungera! Detta bygger till stor del på att närmare trehundratusen test körs varje månad för att kvalitetssäkra produkterna, innan de når användarna. Alla fel ska helt enkelt hittas innan de når publiken.

Infrastruktur:

Infrastruktur handlar om att tillhandahålla rätt verktyg och system för att snabbt och driftsäkert kunna leverera ny funktionalitet till användarna - och är grundförutsättningen för hur det är för utvecklarna att jobba i våra miljöer. 

Bland de bästa i världen

Så det är bland annat detta utvecklarna på SVTi kan och ägnar sina dagar åt. Och vet ni, några av våra utvecklare är bäst i Sverige, bland de bästa i världen i vissa fall.

Deras specialistkompetenser och kreativa förmåga är en grundförutsättning för att vi tillsammans ska lyckas med den stora digitala utmaning vi nu står inför.   


Vill du veta mer nu på direkten: Kolla på SVTi:s divisionssida på intranätet eller i bloggen Testbild på svt.se.  

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

20 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör