13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Ledarkrönikan
Robert Olsson, Programdirektör

Publicerad 3 oktober 2014 07:00 - Uppdaterad 3 oktober 2014 10:09

Nytt grepp kring samhälls-journalistiken

Programdirektör Robert Olsson skriver i sin ledarkrönika att SVT vill ta ett nytt grepp kring samhällsjournalistiken de närmaste åren för att ge en mer mångfacetterad bild av Sverige.

- I en tid när allt färre människor i Sverige delar en gemensam bild av verkligheten blir vår roll än viktigare, skriver han.

Vid den här tiden förra året låg det ett omfattande utredningsarbete på bordet. Det var Johan Lindéns och Anna Olsson Werkströms regionala utredning. Deras jobb tillsammans med en räcka samtal och möten med medarbetare och i styrgrupper resulterade i flera beslut som Nyhetsdivisionen nu arbetar intensivt med.

I mars kommer dessa rätt omfattande nyhetsförändringar att möta vår publik.

Översyn av samhällsutbudet

Nu förflyttar vi fokus mot en översyn av vårt samhällsutbud. Detta är inte föranlett av något missnöje eller bristande programleverans. Det är bättre att vi utmanar oss själva i starka tider och det är nu många år sedan vi tog ett helhetsgrepp kring samhällsjournalistiken.

Helena Olsson, programbeställare för Nyheter & Samhälle, kommer att leda arbetet som självklart kommer att ske i nära samarbete med programmedarbetare. Eventuella förändringar kommer att ske tidigast 2016. Arbetet ska präglas av ett publikt perspektiv.

Fundamentet

Och fundamentet i vårt journalistiska uppdrag ska inte förändras:

  • Att leverera kvalitetsjournalistik är SVT:s viktigaste uppgift.
  • Oberoende kvalitetsjournalistik är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
  • Våra tittare ska kunna ta del av vår journalistik på det sätt de önskar.

I en tid när allt färre människor i Sverige delar en gemensam bild av verkligheten blir vår roll än viktigare.

Jag hade i somras en kort mejlkonversation med regeringens demokratiutredare Olle Wästberg och han delar uppfattningen att Public service roll i samhället är i växande. Det är en poäng att den uppfattningen får spridning också utanför vårt företag.

Fyra huvudområden

Översiktligt kan samhällsjournalistiken delas in i fyra huvudområden:

  • Vi ska ha ett basutbud av samhällsjournalistik vilket innebär sammanhangsskapande, granskande och debatterande journalistik.
  • Vi ska ha program, ”tomtebloss”, där vi söker genomslag och debatt i frågor som vi identifierar som viktiga och där vi vill vara agendasättare.
  • Vi ska ha program som erbjuder omvärldskunskap - en journalistik som förutom att ge tittarna utblickskunskap också har som ambition att placera Sverige i ett omvärldssammanhang.
  • Vi ska ha program där speglandet och beskrivandet genom välresearchad dokumentation ger samtida och verklighetsnära bilder, företrädesvis i en svensk kontext

Den första arbetsuppgiften blir att formulera ett paraplytänk kring vårt samhällsutbud. Och det som ska genomsyra hela arbetet är att bättre än idag ge en mer mångfacetterad bild av Sverige.

Vi ska bli än mer intressanta och tillgängliga också för människor som idag inte tar del av vårt samhällsutbud.

255.7e579538141efd9723d287d_6c656e612e77656d6172407376742e7365

2 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör