20 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jan Axelsson
Sista ordet
Jan Axelsson, Chef SVT Programetik

Publicerad 1 september 2014 17:00 - Uppdaterad 1 september 2014 17:01

Vad får man säga som SVT-medarbetare?

Det här med opartiskheten är en fråga som SVT-medarbetare ibland funderar över. Inte för att i grunden ifrågasätta, utan mer för hur den ska praktiskt tillämpas i det egna, vardagliga livet. Inte minst i valtider.

Vad kan man egentligen tycka, tänka, säga och göra som medarbetare i SVT?

Det korta, enkla svaret är: i princip allting.

Den grundlagsenliga yttrandefriheten gäller SVT-medarbetare på precis samma sätt som för alla andra. Detsamma gäller rätten till medlemskap i politiska och andra intresseorganisationer.

Men, om man säger, skriver eller gör något offentligt i kontroversiella politiska eller andra frågor, kan det innebära begränsningar av vilka arbetsuppgifter man kan ha på SVT.

Hur strikt detta tillämpas beror på hur mycket man är eller kan uppfattas som företrädare för SVT. Enkelt uttryckt, hur mycket man i sina arbetsuppgifter kan påverka och besluta om innehållet i våra olika publiceringsformer.

Framföra egna åsikter

Om man inte arbetar nära programmen så kan man naturligtvis framföra egna åsikter och delta i sammanhang som en kollega som t ex är programledare eller redaktör inte kan göra, eftersom deras jobb kopplas så starkt till innehållet.

Är man osäker pratar man med sin chef om lämpligheten och möjligheten att kombinera sitt privata engagemang med arbetsuppgifterna på jobbet.

Ja, det här är största korthet själva kärnan i SVT:s nya medarbetarpolicy.

Sociala medier 

Policyn är ny i den meningen att den gamla, mångåriga medarbetarpolicyn har daterats upp, förtydligats och kompletterats med inte minst frågor som gäller medarbetarnas agerande i de sociala medierna.

Företagsledningen fattade beslut om policyn alldeles före sommaren och den gäller formellt från den 1 september.

Här har jag bara kunnat beröra några av de övergripande principerna, så därför föreslår jag att alla själva går in och läser hela policyn, som faktiskt är förhållandevis kort och koncis, just för att vara lättläst och praktiskt användbar.

Berör alla i företaget

Det som tas upp i policyn är frågor som helt eller delvis berör alla i företaget; demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen, opartiskheten, oberoendet, gynnandet, kommersiella intressen och förmåner, klädsel, vem som är företrädare för SVT, deltagande i sociala medier, eget ansvar som medarbetare eller som chef. Med mera.

Det är viktigt att säga att policyn syftar till att skydda både företaget och den enskilde medarbetarens publicistiska integritet och trovärdighet.

Särskild checklista

Policyn ger inte svar på alla konkreta frågor som kan uppstå. Bedömningar kommer alltid att få göras från fall till fall. Men som stöd för såna bedömningar för både chefer och medarbetare finns det en särskild checklista som bilaga till policyn.

Medarbetarpolicyn med bifogad checklista finns tillgänglig för SVT:s medarbetare på Intranätet under rubriken Policydokument.

Och vi på Programetik ligger i startgroparna för att ge koncentrerade utbildningar för grupper, projekt och redaktioner som vill veta mer om policyn.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

10 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör