19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Nyhetskrönika
Robert Olsson, Programdirektör Nyheter och Current Affairs

Publicerad 30 juni 2014 10:15 - Uppdaterad 30 juni 2014 10:33

De unga valde SVT:s kanaler

Det är de traditionella medierna som dominerar när människor svarar på frågan hur de tog till sig information inför EU-valet. Men sociala medier ökar i betydelse när väljarna låter sig informeras om politik.

Aldrig har en EU-valvaka setts av så många unga väljare som i år - och det var SVT de valde att följa, trots att det sändes minst fem parallella valvakor.

De politiska strömningar som manifesterades i valet bekräftas också av såväl den fördjupade analys som gjorts av tittar- och besöksstatistiken från MMS, som från Novus EU-valundersökning – det fanns ett politiskt engagemang i de yngre målgrupperna.

Det är mediepolitiskt intressant att dessa unga väljare i stor utsträckning valde de traditionella medierna för att låta sig informeras.

Uppenbarligen lyckades de svenska medierna mobilisera ett intresse för EU-valet hos de yngre väljarna, i samspel naturligtvis med de politiska rörelser som skedde veckorna före valet.

39 procents ökning

SVT:s valvaka hade ungefär samma antal tittare i år som 2009. Den stora skillnaden är att de äldre tittade i mindre utsträckning medan unga vuxna tittade betydligt mer.

I målgruppen 20 – 44 år var ökningen jämfört med 2009 hela 39 procent, och ännu mer specifikt; gruppen unga kvinnor fördubblades vid årets valvaka jämfört med den tidigare.

Dramatiska förändringar

Mycket är igenkännligt i var medborgarna inhämtar viktig information. Men det sker dramatiska förändringar i hur de gör det.

Mycket talar t.ex. för att detta var det första valet i Sverige där online-journalistiken hade betydelse på riktigt – också där är vi starka: SVT upplevs vara den främsta och mest använda källan för information om EU-valet, i första hand via traditionell TV men vårt erbjudande online får en allt starkare betydelse och uppskattning.

Därefter, som informationskälla, kommer "Pratat med vänner /kollegor och familj…" Efter det är "Medier på Internet" en viktig källa, vilket också inkluderar sociala medier. SVT och morgontidningarnas starka varumärken manifesteras också genom att väljarna uppger att de i stor utsträckning tog del av dessa mediehus webb-baserade publiceringar.

#dinröst

Fördjupar vi oss i materialet från Novus EU-valundersökning och tittar på hur unga väljare rangordnar sina tre främsta mediekällor inför valet så uppger de att sociala medier är den källa efter SVT i TV som betytt mest för deras val. Vårt #dinröst har på kort tid fått hög kännedom hos framförallt de yngre, med viss övervikt åt männen.

Kvällstidningarnas av sig själva hårt marknadsförda online-satsningar kommer i det här avseendet långt efter.

Sociala medier

Det här är intressant materia för val- och kommunikationsforskare. En gissning är att mycket av det som unga väljare låter sig påverkas av i sociala medier är reaktioner på vad som framförts i de traditionella medierna.

Möjligen i kombination med att starka opinionsbildare utan någon direkt koppling till mediehusen genom sitt eget "jag" kan erövra en yta som gör avtryck i en valrörelse.

Glädjande och viktigt

Att SVT står sig så starkt också i yngre väljargrupper i det som måste beskrivas som ett av public service kärnområden – bevakning av ett demokratiskt val – är mycket glädjande och viktigt i vår roll som ett samhälleligt kitt.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör