13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Ledarkrönikan
Robert Olsson, Programdirektör Nyheter och Current affairs

Publicerad 23 maj 2014 07:00

Public service roll allt viktigare

När politikernas sätt att debattera ifrågasätts så blir det en fråga där SVT får en huvudroll – den politiska journalistikens utförande med exempel hämtat från våra sändningar.

Och huruvida vi visar en dokumentär eller inte, och om vi uppfattas som inkonsekventa i vårt arbete med att vara både sakliga och opartiska på samma gång så blir det föremål för en omfattande diskussion på ledar- och kultursidor.

När Jan Gradvall på Expressens kultursida (http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/karens-svek-mot-ametist-azordegan/länk till annan webbplats) vill föra i bevis en ökad misstro mellan det etablerade medieetablissemanget och den alternativa debattscenen i sociala medier så hämtar han exempel från efterdyningarna till Uppdrag Granskning reportage om våldsutövande politiska organisationer.

Gradvalls anslag är intressant och viktigt – trist dock att han hade behov av att i tonen misskreditera Janne Josefsson för att kunna driva sin tes. Men Gradvall kan medielogiken och vet att SVT + Janne Josefsson = exponering.

Förändrat medielandskap

Vad vill jag då sagt med detta?

Jo, att public service roll och betydelse i det svenska medielandskapet blir allt större och allt viktigare. Vi blir det som en konsekvens av ett förändrat medielandskap där TV4:s journalistiska ambitioner blir allt lägre, lokalpressen tappar journalistisk kraft och där Dagens Nyheter av tidningarna är ensam om att konsekvent leverera kvalitativ journalistik.

En spegling

Men vår relation till publiken och vår roll i samhällsdebatten är naturligtvis också en spegling av det arbete som presteras i våra egna redaktioner.

I våra nyhetsprogram och när vi skapar sammanhang i Agenda och söker ansvar i Uppdrag Granskning och granskar i dokumentärer –  den sammanlagda effekten av vår kvalitetsjournalistik bygger trovärdighet gentemot publiken.

Fortsatt toppar

Och trots de stora förändringar som nu sker i hur folk tar till sig nyheter och hur de följer samhällsdebatten så visar forskarna vid Göteborgs universitet i den senaste SOM-undersökningen att SVT fortsatt toppar förtroendeligan, också vad gäller unga personer i grupperna 16-24 år och 25 – 39 år.

Det är min övertygelse att vår journalistik starkt bidrar till dessa förtroendesiffror.

Och det är viktigt. För journalistik är grundstommen i public service och behovet av redaktörsstyrd och kvalitetsinriktade journalistik har ökat i det nya medielandskapet.

Jan Gradvall på Expressens kultursidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

4 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör