15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jimmy Ahlstrand
Sista ordet
Jimmy Ahlstrand, Strategichef

Publicerad 31 mars 2014 12:09 - Uppdaterad 31 mars 2014 13:42

Sänder TV3, TV4 och Kanal 5 imorgon?

Idag får de kommersiella kanalerna i Sverige som TV3, TV4 och Kanal5 veta om de får fortsatt sända efter kvällen i marknätet.

Ja, du läste rätt. De får idag veta om de får fortsätta finnas efter ikväll.

Bakgrunden är att Myndigheten för radio och tv sedan länge haft i uppdrag att dela ut nya sexåriga sändningstillstånd till de kommersiella kanalerna. Tillstånden löper ut 31 mars i år, dvs idag.

Myndigheten har i sin tur inte kunnat lämna nya tillstånd förrän regeringen blivit klar med sina delar som föregår tillståndsgivningen och de är försenade.

Förseningarna hänger ihop med den process som regeringen initierade i förra månaden när man beslutade att skära ner på utrymmet för tv-sändningar i Sverige redan till 2017, ett beslut som var illa förberett och som man ännu inte kan överblicka konsekvenserna av.

Regeringen är därför egentligen inte klar med förutsättningarna ens idag men nu går det inte att vänta längre. (Det är också av samma skäl vi har fått SVTs kortaste sändningstillstånd genom tiderna - hela 17 dagar till har vi rätt att sända i HD.)

Får veta samma dag

Tillståndsgivningen är alltså så försenad att kanalerna får veta samma dag som de gamla tillstånden löper ut om de får fortsätta att sända. Får de inte fortsätta har de några timmar på sig att avveckla sändningarna, precis som grekiska ERT fick några timmar på sig förra våren innan kanalen stängdes.

Och får de kommersiella kanalerna några nya innehållskrav så gäller samma sak, dvs några timmar - sedan ska verkställigheten vara klar, om inte myndigheten ger dem någon anpassningstid, men det har man inte kommunicerat.

En sådan tillståndsgivning är naturligtvis inte, oavsett hur myndigheten förbereder sitt beslut internt, särskilt lämplig. Det är en process som man hade kunnat vänta sig i mindre välfungerande länder, men inte i Sverige.

Kan slå mot nischkanaler

Det är ingen som tror att myndigheten för radio och tv kommer att dra in sändningstillstånden för någon av de stora kanalerna. Men naturligtvis kan förändringar slå mot nischkanalerna och därmed mot kanalhusens helhetsekonomier.

Det kommer säkert också finnas misstankar om att förseningarna haft påverkan på vilka som fått rätt att sända - alla som vill kommer inte kunna beredas plats.

Det känns som det finns en lätt arrogans i tillståndsgivningen, som om den inte har särskilt stor betydelse. Men för vissa kanaler kan den betyda skillnaden mellan att finnas eller inte.

Tillståndsgivningen är alltså så försenad att kanalerna får veta samma dag som de gamla tillstånden löper ut om de får fortsätta att sända. Får de inte fortsätta har de några timmar på sig att avveckla sändningarna, precis som grekiska ERT fick några timmar på sig förra våren innan kanalen stängdes.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör