6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Olov Carlsson
Nyhetskrönika
Olov Carlsson, Divisionschef, SVT Nyheter

Publicerad 26 februari 2014 12:13

Nu gör vi verklighet av visionen

I nästan två år har vi jobbat med frågan hur vi kan ge publiken de bästa lokala och regionala nyheterna.

Vi har vägt olika aspekter mot varandra. Tagit del av forskning och tittarbeteenden. Diskuterat med medarbetare och externa professorer. Jämfört våra redaktionsorter mot hur Sveriges befolkning är fördelad. Funderat över var vi svenskar jobbar och var vi bor.

Hur pendling och sociala strukturer bygger beroenden och närhet. Hur nyhetsintensiva regioner kan balanseras mot orter med extrema avstånd. Tittat på och dragit lärdomar av hur våra kollegor i Sverige och utomlands löst samma utmaningar.

Många har varit engagerade, mycket har värderats. Beslutet är väl avvägt och kommer att bygga en bra grund för framtiden.

Men det är klart att det är ett beslut som också kommer att uppfattas som tufft för många.

Sparar på teknik

Vi fortsätter enligt samma strategi som vi haft de senaste åren. Spara på teknik och administration för att föra över resurser och kompetens till fler journalister ute bland människor i samhället.

Vi förstärker i de områden där vi varit svaga utan att vi lämnar någon ort.

Vi ökar vår närvaro i Östersund, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Södertälje, Uppsala, Borås, Linköping, Jönköping, Blekinge, Halland samt i Göteborgs och Stockholms ytterområden.

Flyttar närmare 40 tjänster

Vi flyttar närmare 40 tjänster från utsändning och administration till att förstärka vår journalistiska närvaro ute i samhället tack vare nya arbetssätt och ett helt nytt tänk kring våra sändningar.

Vi behåller det lokala utgivarskapet, redaktörskapet och lokala programledare i nästan lika hög utsträckning som tidigare och startar nya program och digitalt utbud.     

Vi förstärker vår närvaro

Det som av vissa beskrivits som en ”storstadssatsning på bekostnad av landsbygden” är i verkligheten en satsning på alla de orter som inte är storstäder. Vi förstärker vår närvaro i det Sverige som sällan syns i de nationella medierna. Vi stärker också ytterligare samarbetet mellan riksnyheter, regionala nyheter och sporten.

För vi är och ska uppfattas som ett SVT Nyheter.

Många rykten

Det är klart att det blir många rykten och spekulationer och också oro under ett arbete som pågår så länge och berör så många medarbetare och en stor publik.

Det förstår jag och känner respekt för.

Men därför är det också otroligt skönt att äntligen kunna presentera en tydlig bild inför framtiden så att vi alla vet vad som är sant och vad som bara är spekulationer och hittepå.

Mer relevant nyhetsutbud

I dag har vi fattat ett beslut som kommer att ge SVT ett starkare, lokalare och mer relevant nyhetsutbud för en större del av publiken.

Vi kommer på ett bättre sätt kunna spegla Sverige och ha bättre förutsättningar för att nå de stora grupper i befolkningen som idag i allt för liten utsträckning tar del av nyheter.

För efter allt funderande och planerande är det dags för det stora arbetet att göra verklighet av visionen och se till att SVT klarar sin nyhetsleverans mot en publik som vi till delar aldrig haft eller nått i alltför liten utsträckning. Samtidigt ska vi vårda den publik vi har.

Kompetensutveckling

För att vi ska lyckas krävs omställning och kompetensutveckling.

För att vi ska lyckas krävs ansvar och ambition.

För att vi ska lyckas krävs mod – något jag vet att vi har.

Två år är en lång tid att vänta.

Nu är väntan över.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

7 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör