20 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jan Axelsson
Sista ordet
Jan Axelsson, Chef för SVT Programetik

Publicerad 6 december 2013 16:37 - Uppdaterad 30 januari 2014 17:12

SVT:s policy skapar känslor

Nu börjar det dra ihop sig till nästa års viktigaste nyhetshändelse. Jag tänker på de stora politiska valen, alltså  EU-valet i maj och riksdagsvalet i september.

Vid den här tiden före ett val brukar två olika händelser inträffa. Det ena är att våra egna interna valriktlinjer börjar gälla, denna gång den 1 december.

Det andra är att det blir bråk om partirepresentationen i den kommande slutdebatten.

Under 25 år i ledningen för nyheterna och valprogrammen har jag upplevt det mesta  i form av ilska över slutdebatten och dess regelverk. Ett återkommande tema är kritik från partier som är på uppgång enligt opinionsundersökningarna men ändå inte bjuds in till slutdebatten eftersom de inte redan sitter i riksdagen eller EU-parlamentet.

Det avgörande skälet till att de här partierna inte blir inbjudna är att slutdebatterna till en viktig del behandlar frågor som gäller ansvarsutkrävande om den förra mandatperioden.

Partier som inte är med i riksdagen kan ju inte avkrävas något eftersom de inte varit med och haft någon ansvarsställning bakåt i tiden. Därför blir förutsättningarna för de deltagande partierna olika och orättvisa.

Sverigedemokraterna upprörda

Just nu är Sverigedemokraterna upprörda över att inte få delta i slutdebatten inför EU-valet nästa år.

På motsvarande sätt inbjöds inte Juni-listan inför EU-valet 2004, liksom inte heller Piratpartiet inför EU-valet 2009. Men detta faktum har inte lugnat SD-folket som pekar på att KD minsann fick vara med i EU-valdebatten 1999 trots att de inte satt i parlamentet.

Ja, det stämmer att SVT genom åren har gjort några undantag från grundregeln.  Det tydligaste är att Ny Demokrati fick vara med i slutdebatten till riksdagsvalet 1991 trots att de inte satt i riksdagen.  Och, precis som SD åberopar, undantaget för KD i EU-valdebatten 1999.

Extra tydliga inför valet 2014

För undvikande av missförstånd har vi inför valet 2014 varit extra tydliga med att det bara är partier som redan finns i riksdagen och EU- parlamentet som inbjuds till slutdebatterna. Varken gamla undantag  eller teoretiska diskussioner och hypotetiska svar på frågor om höga opinionssiffror påverkar detta beslut.

De historiska avstegen som gjorts är just historia och inte prejudicerande på något sätt. Vår policy har nu gällt i 20 år för riksdagsvalen och i 14 år för EU-valen.

Några nya undantag är inte aktuella.

Men däremot kommer självfallet SD att i övrigt bevakas på en rad andra sätt inför EU-valet. Och Jimmie Åkesson kommer att delta i Agendas stora partiledardebatt om bl a EU och Europa. Dit inbjuds SD för att partiet sitter i riksdagen. Helt logiskt enligt vår policy.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör