20 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jan Axelsson
Sista ordet
Jan Axelsson, Chef för SVT Programetik

Publicerad 8 november 2013 16:27 - Uppdaterad 30 januari 2014 17:23

PRS byter namn – till begripligt

I begynnelsen var –Programsekretariatet!

Jag medger att det låter minst sagt pretentiöst att påstå detta, men faktum är att namnet fanns med redan från allra första början när de reguljära TV-sändningarna startade i Sverige den 29 november 1959.

Då skapades ett programsekretariat som skulle vara programplaneringens verkställande organ i programfrågor.

1971 omorganiserades sekretariatet och fick arbeta med bl a långtidsplanering och stora projekt.1979 fick TV1 och TV2 var sitt programsekretariat och därefter gavs verksamheten efter hand den inriktning som i princip gäller än i dag. 1996 slogs de båda PRS:en ihop till en och samma avdelning.

Det är förstås både förpliktigande och roligt att ha ett ”historiskt” namn på verksamheten, men det överväger inte nackdelen med att namnet med tiden blivit gammelmodigt, irrelevant och till på köpet rätt obegripligt.

Visserligen vet de flesta i företaget vad programsekretariatet, PRS, i princip sysslar med. Men det är tack vare att PRS  med åren har blivit ett begrepp utan närmare tankar på själva namnet, som inte säger något om vad det egentligen handlar om.

Jag hade svårt att förklara

Jag var så tillvand vid begreppet PRS att jag blev överraskad när jag som ny chef  märkte att jag hade svårt med att förklara för mina omvärldskontakter när de frågade vad jag egentligen skulle arbeta med. Deras associationer gick till oväntade och oönskade håll, som trög byråkrati, grå administration och i värsta fall en statlig institution i gamla Östtyskland.

Inget kan vara mer felaktigt! PRS står för oberoende journalistik, trovärdighet, integritet och publicistisk etik. Och då bör rimligen namnet på verksamheten också säga något om innehållet.

Medarbetarna på PRS, strategichefen Jimmy Ahlstrand och undertecknad pratade om detta. Det hela landade i att Jimmy tog namnfrågan till företagsledningen som beslutade att programsekretariatet ska byta namn till SVT Programetik från och med den 11 november.

Så nu får vi ett namn som är modernt, relevant och fullt begripligt.

Publicistisk rådgivning

I övrigt är det business as usual. Vi fortsätter hantera alla ärenden till Granskningsnämnden och jobbar i övrigt med publicistisk rådgivning, uppdatering av policies samt utbildningar av olika slag. På senare tid har vi också  ägnat oss lite åt missionerande verksamhet. Det beror på att andra TV-bolag har blivit intresserade om vår unika lösning med en särskild avdelning i företaget för publicistisk rådgivning.

Nu närmast kommer NRK:s juridiska avdelning på studiebesök till SVT Programetik för att höra mera om hur vi arbetar, ofta i samråd med juristerna. Tidigare har DR:s nya avdelning DR Etik varit på besök av samma skäl.

Så visst våras det för programetiken!

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör