15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Ledarkrönikan
Robert Olsson, Programdirektör för nyheter och samhälle

Publicerad 18 oktober 2013 16:07 - Uppdaterad 20 januari 2014 16:09

Vad vi beslutar gör skillnad

Det vi på SVT bestämmer oss för gör skillnad.

En onsdag för fyra år sedan placerades två ord på programledningens bord: Underhållande och Intressant. Orden var menade lite som en testballong – är det här något som kan ligga till grund för en kommande utbudsstrategi?

Det blev starten på en intensiv diskussion som bidrog till att förändra programledningens kollektiva bild av vårt utbud.

Vid den tiden var jag programbeställare för nyheter & samhälle och min första reaktion var likt Stefan Sauks karaktär Doktor Dängroth: skeptisk.

Dels för att vi inom nyhets- och samhällsgenrerna var mitt i en diskussion om Viktigt och Intressant där vi försökte identifiera vad det konkret innebär att önska en förflyttning mot det intressanta. Men också för att begreppet Underhållande uppfattas som närbesläktat med underhållning och jag såg problem med att utvärdera nyhetshändelser utifrån ett underhållande perspektiv.

Efter ett antal inspirerande diskussioner tolkade jag in en viss förståelse hos kollegerna för min syn på saken, samtidigt som jag blivit smittad av de konkretiseringar kring begreppet Underhållande som diskussionen medfört.

Jo, det skulle vara möjligt att förmedla en helhetssyn utifrån orden Underhållande och Intressant utan att våra  kärnvärden skulle gå förlorade.

Efter att ha manglats på strategiveckor och genremöten med programchefer, programutvecklare och projektledare har orden blivit en del i vår programidentitet – och det viktiga: publiken har sett vårt arbete kring detta.

Det blev tydligt när avdelning Publik- och utbudsanalys nyligen presenterade resultatet av vårens stora attitydundersökning. Den visar att vi traditionsenligt toppar när det gäller publikens syn på oss vad gäller informerande, trovärdighet och kvalitet.

Och att samma publik numera ser oss som bättre eller lika bra som våra konkurrenter när det gäller nyskapande, spännande och underhållande.

Vad vi gör och det vi beslutar gör alltså skillnad.

Och i Uppdragskontraktet för den samlade nyhetsverksamheten finns Viktigt & Intressant med som bärande ord.

I nästa vecka träffas ett 50-tal programansvariga för en ny strategivecka. Nu med sikte på utbudet 2015.

I november väntas riksdagen fatta beslutet om det sändningstillstånd vi ska leva med fram till 2020. Mycket är bra, men det finns en märklighet: det vi gör på webben får vi inte tillgodoräkna oss utifrån de ambitioner som beskrivs i tillståndet. Och eftersom vi ska vara tillgängliga för alla så är det en förvånande hållning.

Det finns dessutom ett stort parlamentariskt stöd för SVT:s inställning.

Kan man hoppas på en ändring?

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör