10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Vd Hanna Stjärne på DN Debatt.

Vd Hanna Stjärne skriver på DN Debatt.

Publicerad 15 november 2017 11:11

DN Debatt: "Ny finansieringsform innebär högre krav på SVT"

Vd Hanna Stjärne skriver på DN Debatt att om den nya finansieringsmodellen av public service införs kommer det att ställa nya krav på SVT:

"I mitten av oktober presenterades ett förslag till ny finansiering av public service. Förslaget innebär en öronmärkt public service-avgift som är teknikneutral och som samlas in via skattsedeln. Det är dags att modernisera tv-avgiften och jag är försiktigt positiv till förslaget. 

SVT:s viktigaste kriterium när det gäller bedömningen av den nya finansieringen är och har varit hur den påverkar vårt oberoende.

Public service-kommittén har lagt förslag som är tänkta att förhindra att public service genom den nya finansieringen hamnar närmare statsmakten. Några av förslagen när det gäller oberoendet behöver utvecklas – inte minst för att täta några uppenbara kryphål –  men vi uppskattar ambitionen och förslagens riktning. 

Vad innebär den nya finansieringsformen för publiken? Vad betyder det när finansieringen inte längre är beroende av om man har en tv-apparat hemma eller inte? Det faktum att alla är med och betalar för SVT är en utmaning som ställer nya krav och som förpliktigar. Det innebär minst sex saker, som är sanna idag, men som vi ytterligare behöver förstärka inför framtiden.  

1) Alla ska kunna ta del av SVT

Den nya finansieringsmodellen är teknikneutral. Alla i Sverige är med och finansierar. Det blir alltså än viktigare att vi tillåts utveckla tjänster också för de som inte har traditionell tv och text-tv utan tar del av SVT online.

Redan idag är det över en miljon svenskar som tar del av SVT enbart via SVT Play, SVT Nyheter och våra andra onlinetjänster. Det gäller inte minst unga människor som också har rätt till public service på de sätt som de önskar.

Att alla ska kunna ta del av SVT innebär också att vi ska fortsätta utveckla tjänsterna med det långsiktiga målet att alla tjänster och program ska kunna användas oavsett eventuella funktionsvariationer. 

2) SVT måste hålla benhårt på opartiskheten och sakligheten

Det är naturligtvis vårt mål redan idag, men den nya finansieringsformen inskärper vikten av det än tydligare.

Självklart kommer vi att då och då göra misstag – det är människor och inte maskiner som arbetar på SVT. Men man ska kunna lita på att vi strävar efter en nyhetsbevakning som är rättvis och lika hård mot alla, och vi ska vara transparenta i hur vi arbetar. Därför kommer vi bland annat tydligare än tidigare publicera utslagen i de fall där vi fälls i granskningsnämnden. 

Enligt eftervalsundersökningarna var SVT:s sändningar den viktigaste informationskällan för publiken inför valen 2010 och 2014. Vi strävar naturligtvis efter att vara det även i valet 2018. Men utmaningarna är stora, inte minst från sociala medier, som inte behöver ta några etiska hänsyn eller hålla sig till det som är sant och relevant.  

3) SVT ska bidra med fler perspektiv

Tiden vi lever i är egentligen ganska motsägelsefull: Svenska folket har tillgång till mer information än någonsin tidigare, samtidigt som vi alla tenderar att ta till oss information som bekräftar vår världsbild och stödjer det som vi redan tycker. Detta riskerar att öka polariseringen i samhället och tilliten människor emellan.

Vi utmanar nu både oss själva och publiken att söka fler perspektiv. Som en del av det gör vi en satsning på korta filmer på just temat ”Fler perspektiv” som startar på fredag. 

4) SVT ska vara hela Sveriges Television

Majoriteten av våra program produceras redan idag utanför Stockholm, av ett stort antal kreatörer från olika delar av landet.

Sommarlovsmorgon görs i Malmö. På spåret i Göteborg. Mitt i Naturen i Umeå. Vår tid är nu spelades in på Västkusten och Fråga Lund i – just det –  Lund.

SVT finns på 34 orter runt om i Sverige och vi har under de senaste åren rationaliserat fram medel för att kunna anställa ett 60-tal fler journalister och öppna redaktioner ibland annat Södertälje och Helsingborg.

Hela Sverige är med och finansierar SVT:s utbud, och vi ska därför bevaka vad som händer i hela landet. Det ska synas i SVT Play och vår nyhetsapp likväl som i tv-rutan. 

5) SVT är en demokratisk arena och ska därför nå ut brett

Det demokratiska uppdraget kan bara fyllas om många använder SVT. Det är genom det som SVT blir en gemensam arena, en plattform för ett demokratiskt samtal.

Som en pusselbit av flera i det krävs också fortsättningsvis populära program. Det är det som gör att så många också ser mindre kända program, eller program om smalare områden och som gör att så många vänder sig till SVT när samhället sätts på prov.

Det är också bara då det spelar någon roll att så många delar av Sverige speglas i vårt innehåll. Populära kvalitetsprogram som många tar del av har också ett värde i sig. De skapar gemensamma referensramar som bidrar till ett Sverige som håller samman. Det är lika sant oavsett hur public service finansieras.  

6) SVT ska vara kvalitetsledande

Vi är på många sätt kvalitetsledande. Vår journalistik och våra  produktioner vinner återkommande priser internationellt och nationellt. Men vi kommer framöver – också i skenet av den internationella konkurrensen – behöva fokusera än högre på programkvaliteten.

Det kan i vissa genrer innebära en minskning i volym till förmån för andra höjda krav. En höjd kvalitetsambition kommer dock inte leda till att alla kommer gilla allt. Det är en kreativ verksamhet vi bedriver, och vi måste därför också tillåtas experimentera och försöka.

I vårt uppdrag ingår att vi ska vara nyskapande. Det kan man inte vara om man ständigt stryker medhårs. 

7) Vår vision är att bidra till att alla i Sverige blir mer nyfikna och insatta

Utöver ett demokratiskt, socialt uppdrag har vi ett folkbildningsuppdrag som ska genomsyra det vi gör. 

Det ansedda Reuters Institute genomförde nyligen en forskningsöversikt över den idag ganska omfattande forskningen om public service. Översikten visar entydigt att public service bidrar till en högre kunskapsnivå hos allmänheten, inte minst när det gäller samhällskunskap och nyheter.

Sammanlänkat med det demokratiska uppdraget, folkbildningsuppdraget och uppdraget att vara hela Sveriges television finns det kulturella uppdraget. Det är i hög grad genom kulturen i vid bemärkelse – från musiken till dramatiken - vi får redskap att förstå oss själva och varandra, vilka vi är och varför. Vårt uppdrag att hålla Sverige samman blir än viktigare i en mer polariserad, globaliserad värld. 

Förstärker uppdraget

De olika delarna i uppdraget – oberoendet, opartiskheten, tillgängligheten, kvaliteten och en bredd i utbudet som sträcker sig från nyheter och samhälle till bildning och kultur –  förstärker varandra.

Public service är en hundraårig idé som överlevt därför att den visat sig stark och bra på att hantera omställningar i mediebranschen.

Demokratier i länder med starka public service-företag har generellt, också starkare och mer kvalitetsinriktade kommersiella medier. Det gör sammantaget att demokratier med stark public service står bättre rustade för den nya tidens utmaningar.

Det gynnas vi alla av. Därför är det rimligt att alla är med och betalar. Och därför ska vi se till att leva upp till de krav och förväntningar som följer med det."

I vårt uppdrag ingår att vi ska vara nyskapande. Det kan man inte vara om man ständigt stryker medhårs. 

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Vd SVT

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör