13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 28 september 2016 06:54

"Vi har inlett en översyn av våra nuvarande mål"

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand svarar på miljöreporter Calle Elfströms frågor om SVT:s klimatmål och uppfyllandet av dem.

Svar:

SVT har sedan 2007 gjort en årlig miljöredovisning. Syftet är att få kontroll över företagets totala miljöpåverkan genom att mäta exempelvis energiförbrukning, elförbrukning, drivmedel o.s.v. Därefter omräknas statistik samt nyckeltal till utsläpp av koldioxidekvivalenter.

SVT började mäta klimatpåverkan 2007 och fram till 2010 minskade företaget sin klimatpåverkan med cirka 20%. En av de bärande orsakerna var då koncernen bytte till ursprungsmärkt el. Men minskade lokalytor, lägre energi och elförbrukning, samt minskad fordonsflotta med fler miljöbilar har också varit viktiga bidrag.

Inte jämförbara

2011 bytte vi leverantör av klimatberäkningarna. Den nya leverantören hade en mätmetod som innebar att mätningarna blev bättre och med högre kvalitet. Detta gör att beräkningarna fram till 2010 inte är jämförbara med resultaten åren därefter.

Den metod man använder bygger på GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en standard som används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden och används av regeringar, företag och organisationer.

Minskat klimatpåverkan

Om man utgår från det år då vi bytte mätmetod, 2011, så har vår klimatpåverkan minskat med 9% mellan åren 2011 och 2015, utöver den minskning som skedde med ca 20 procent mellan 2007 och 2010.Vi har minskat vår klimatpåverkan genom åren.

Det är möjligt att målet är för högt satt men motsatsen, låga eller inga mål för ett miljöarbete är inte nödvändigtvis bättre.

Klimatredovisningen innehåller dessutom kommentarer och rekommendationer till SVT:s fortsatta miljöarbete och det som inte framkommit i din debattartikel är att SVT vid en jämförelse med andra tjänsteföretag står sig väl, trots vår reseintensiva verksamhet.

Förnyade riktlinjer i juni

Nya krav på företags hållbarhetsredovisning än under införande i Sverige, och mot bakgrund av detta fick vi i juni av styrelsen förnyade riktlinjer när det gäller hållbarhet.

Det innebar bland annat tydliga skrivningar när det gäller miljöarbetet, något som lett till att vi också beslutat om och inlett en översyn av våra nuvarande mål, policys och handlingsplaner för området.

Det hade varit allvarligt

Du anser att SVT gör sig skyldigt till ”Green Wash”. Det hade varit allvarligt om så varit fallet.

Vi som arbetar med miljöredovisningen hade gärna svarat på undersökande frågor från dig i förväg. Det finns nämligen inget vi vill mörka. Klimatredovisningen är offentlig, likaså miljöpolicyn. Vi är öppna med vad vi har lyckats men också var vi hittills gått bet. Det sistnämnda gäller framför allt resandet.

Det är en utmaning för SVT att dra ner antalet flygresor eftersom det i vår publicistiska verksamhet är väsentligt att vi kan vara på plats och skildra hela Sverige och hela världen.

När vi gjorde en analys av våra längre resor kunde vi se att en mycket stor del förklarades av världshändelser som kärnkraftsolyckor, terrorattentat och stora arrangemang. Frågan är därför inte helt enkel.

Minskat resande

För övrig verksamhet strävar vi ständigt efter minskat resande. När vi planerar möten ska vi alltid överväga om mötet kan ske på distans som vår mötespolicy föreskriver.

När det gäller korta resor, under 50 mil, så ska vi åka tåg. Även när det gäller längre resor ska olika alternativ prövas.


Jag uppskattar att du vill arbeta för ett ännu mer klimatsmart SVT. Dina och andras goda idéer och engagemang behövs.

...minskade lokalytor, lägre energi och elförbrukning, samt minskad fordonsflotta med fler miljöbilar har också varit viktiga bidrag.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Strategichef

9 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör