13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 9 mars 2016 06:28 - Uppdaterad 9 mars 2016 07:24

HR-direktören: "Är det ekonomiskt försvarbart ska vi anställa tillsvidare"

HR-direktör Helène Sahlin svarar här på Journalistklubben i Umeås debattinlägg om bemanningstrategin. Ett svar på tidigare svar.

"Hej igen,

Ja, det stämmer att jag har sagt i en intervju att om det finns långsiktiga behov och då det är ekonomiskt försvarbart så ska vi anställa tillsvidare.

Detta står också i vår bemanningsstrategi. Där anges också att maxtaket för vår fasta bemanning ska vara 2100 helårsanställda. Detta är en siffra som är föremål för översyn, men för närvarande har vi ingen annan att förhålla oss till.

Vi skriver även i vår bemanningsstrategi att intag via bemanningsföretag ska användas som ett komplement till övriga anställningsformer på arbetsmarknaden, t.ex vikariat. Den yttersta anledningen till att vi har så strikta regler för vår bemanning är SVT:s ambition att undvika uppsägningar. Om vi inte ständigt har fokus på antalet anställda är risken stor att vi hamnar i övertalighet, med de konsekvenser som det medför.

Vi använder oss av bemanningsföretag av olika anledningar. Delvis på grund av rent praktiska skäl. Det är en tidsödande process för cheferna att rekrytera vikarier och det underlättar rent administrativt att anlita bemanningsföretag för detta arbete. Varseltiderna i våra kollektivavtal försvårar att bemanna tillfällig frånvaro med månadsanställda vikarier eftersom man låser fast arbetstiderna med 28 dagar framåt. Därmed blir bemanningsföretagen ett alternativ. Vidare ökar den enskildes möjlighet till en fast anställning via bemanningsföretaget, när SVT inte kan erbjuda en permanent anställning.

Enligt kollektivavtalet ges möjlighet att anställa på viss tid. Dock är det strikt reglerat och jag har svårt att förstå hur man kan vara vikarie i 10 år, utan att få en tillsvidareanställning. Jag kan inte försvara detta, utan tycker självklart att kollektivavtalets regler ska följas. Jag har dock ingen insyn i respektive situation i Umeå, så här kan jag inte uttala mig.

Jag gör ständigt uppföljning av bemanningssituationen runt om i företaget och ser över kostnaderna för såväl fast anställda som för tillfälliga intag, via bl a bemanningsföretag.

Kostnaden för intag via bemanningsföretag har minskat markant för företaget i stort, så även för Allmän TV i Umeå, så det är en fråga vi ständigt arbetar med. Vi ser intag via bemanningsföretag som ett komplement och det ska inte användas för att lösa ett permanent behov. Dock kan vi inte bortse ifrån att vi alltid kommer att behöva ta in medarbetare på viss tid för att täcka upp för sjukdom, föräldraledighet, arbetstoppar m.m.

SJF ställer frågan om jag är nöjd med hur bemanningsstrategin följs i Umeå. Jag kan inte svara på den frågan i detalj, men vad jag kan se vid den årliga uppföljningen så ligger visstidsanställningar och intag via bemanningsföretag på en rimlig nivå.

SVT rekryterar i stor omfattning. Under 2016 tillsattes 193 vakanta tillsvidaretjänster, varav 171 har rekryterats externt. Av dessa tillsattes 15 i Umeå, dock i huvudsak inom nyheterna.

Jag kommer att återkomma med uppgift på framtida bemanningstak, dock osäker på när. Det handlar om ett omfattande arbete som grundar sig i bl a framtida produktionsvolym och kompetensbehov.

Vi står inför stora utmaningar inom Public service, inte minst inom det digitala området och förändringarna av medievanor. Vad är SVT om några år? Vilka kompetenser behöver vi? Hur många ska vi vara? Och hur ska vi producera?

Utifrån detta vill vi skapa en personalpolitik där våra medarbetare kan utvecklas och bidra till SVT:s framgångar och framtida position i den allt mer konkurrensutsatta medievärlden."

Enligt kollektivavtalet ges möjlighet att anställa på viss tid. Dock är det strikt reglerat och jag har svårt att förstå hur man kan vara vikarie i 10 år, utan att få en tillsvidareanställning.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
HR-direktör

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör