11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Vipåtv

(Vipåtv 24/11-15)

Publicerad 25 november 2015 17:27

”Vi har inte hittat på regelverket”

Karl Lundvall och Cecilia Gustafsson, Copenhagen Economics - som på TU:s uppdrag gjort en egen förhandsprövning av fyra SVT-tjänster (som Vipåtv skrev om 24/11) - bemöter här SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrands kommentar till utredningen att man prövat SVT-tjänsterna mot ett påhittat regelverk.

Jimmy Ahlstrand säger att vi har prövat de fyra tjänsterna mot ett regelverk som vi har hittat på själva.

Det har vi inte.

EU-kommissionen meddelade 2009 att väsentligt nya (eller förändrade) tjänster ska prövas. 2011 implementerades systemet i Sverige. Förhandsprövning har skett i bland annat Storbritannien, Tyskland, Danmark och Norge.

Regelverket finns med andra ord - vi har inte hittat på det - och den metod vi tillämpade är väl beprövad och bygger på hur statsstöd prövas av EU-kommissionen.

Om Jimmy istället menar att SVT inte brutit mot några regler då man inte anmält någon tjänst för prövning har han däremot rätt. Vi har inte påstått något annat. Det svenska systemet bygger på en självanmälningsprincip – SVT bestämmer själva om förhandsprövning ska ske.

Under de snart fem år systemet funnits har SVT inte utnyttjat denna möjlighet.

Vår slutsats är att det borde man ha gjort.

Den genomlysning av marknadspåverkan som MRTV rapporterade till regeringen den 1 september i år var ingen förhandsprövning någon särskild tjänst. Det är inte heller Granskningsnämndens årliga genomlysning av SVTs uppdrag. Systemet med förhandsprövning har införts i Sverige för att användas, annars hade det inte införts.

Vi menar att det skulle gynna såväl SVT som övriga aktörer om systemet för förhandsprövning tilläts fungera som tänkt.

Det skulle skapa praxis, förutsebarhet om vad SVT får och inte får göra på digitala plattformar och även tillit hos dem som står i begrepp att investera i morgondagens medieteknik.

Bra för mediekonsumenterna med andra ord.

Regelverket finns med andra ord - vi har inte hittat på det - och den metod vi tillämpade är väl beprövad och bygger på hur statsstöd prövas av EU-kommissionen.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Copenhagen Economics

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör