13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 7 februari 2014 11:28 - Uppdaterad 7 februari 2014 14:08

Svar till Daniel Weberup om bygget av nytt tv-hus

Hej Daniel! Det finns en del goda skäl till att bygga ett nytt hus. Målet är bl a att vi ska skapa en bättre arbetsmiljö för SVT:s medarbetare, idag är det bara fläckvis bra och kreativ arbetsmiljö i TV och Kontorshusen, men de flesta håller nog med om att vi har en sliten och dålig arbetsmiljö.

Det är i alla fall vad som framkommer när vi gör arbetsmiljöenkäter.

Jag vill också klargöra att inga beslut om att bygga ett nytt hus är fattade. Beslutet som finns är att Eva Hamilton har fått SVT:s styrelses uppdrag att fortsätta att utreda förutsättningarna att sälja TV-huset och på så sätt delfinansiera bygget av ett nytt Mediehus på Kontorshusets plats.

Vi har kommit långt i de planerna men en hel del arbete återstår och dessutom måste övriga PS-bolag säga sin mening.

Så här ser uppdraget ut:

Skapa en långsiktig fastighetslösning

  • moderna, ändamålsenlig lokaler, anpassade för dagens och morgondagens flermediala produktion
  • hålla nere lokalkostnaderna
  • attrahera också framtidens medarbetare

Öka värdet för publiken

  • ”mer valuta för pengarna”
  • ökad synlighet
  • mer inbjudande

Fortsatt ha ett samlat public service

  • bolagen bör vara samlokaliserade/finnas på samma område

Här är mina svar på dina frågor (som är kursiverade):

1. "För att spara utrymme är det tänkt att införas opersonliga kontors-arbetsplatser i ett nytt hus. Där man inte har en fast plats att gå till. Vill personalen i längden ha arbetsplatser där man inte kan ha några personliga tillhörigheter vid sin arbetsplats ?

Det är inte för att spara yta som vi har för avsikt att genomföra det som kallas Aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi skulle få plats att möblera med skrivbord i stora kontorslandskap precis som idag även i ett nytt Mediehus. Problemet är att det sättet att möblera inte motsvarar de krav som vi har på en ny arbetsplats. Redan idag har vi brist på mötesrum av olika storlekar, projekthotell, kreativa mötesplatser mm, mm.

Samtidigt använder vi inte våra skrivbord på SVT mer än totalt 40% av vår arbetstid.....som mest. Vi måste alltså tänka i nya banor för att tillgodose våra gemensamma behov.

Ett antal funktioner kommer dock även i fortsättningen troligtvis att ha fasta arbetsplatser. Arbetsuppgifterna avgör.

2. I det nya huset ska det bara vara tre mindre studior. Den största ungefär som nuvarande studio3, och så två mindre. Eftersom UR-huset är tänkt att försvinna kommer dom att behöva använda dessa tre studior också.

Det är sant att det kommer att bli färre studios än idag. Hur mycket färre och ur stora vet vi ännu inte. Det skulle bli färre studios även om vi hade hur mycket utrymme och pengar som helst när vi bygger ett nytt hus. Produktionskraven har helt enkelt förändrats. Behoven och modena förändras över tid, det kommer förmodligen att bli modernt med studioproduktion igen. I så fall kan man hyra studiolokaler, det är bättre än att äga överkapacitet. Huruvida UR-huset ska försvinna eller ej är långt ifrån bestämt.

Det blir alltså betydligt mindre studio-kapacitet än det vi har idag. Var ska dekor-verkstan få plats? I det nuvarande tv-huset finns det gott om plats för dekor och verkstad.

Om vi bygger ett nytt Mediehus där KH ligger kommer det att bli mindre utrymme för dekortillverkning. Men det kommer att finnas utrymme för dekorförvaring och justering/ombyggnad av dekor som det just nu är planerat. Ska vi behålla nuvarande nivå på dekortillverkning så måste vi antagligen ta bort något annat. Den frågan är ännu inte utredd.

3. Det nuvarande TV-huset är ju relativt modern, "TH2"-delen togs i bruk 1987.Är det rationellt att riva så unga hus?

Det är i regel olönsamt att bygga om gamla hus. TV-huset har dessutom ca 40% mörka ytor och är byggt efter 60 och 80 talens krav på TV produktion och är väldigt specialanpassat. . Att bygga om i TV-huset samtidigt som vi sitter kvar och producerar program i samma hus är ingen barnlek och blir både kostsamt och störande.

Även ett nytt tv-hus skulle ju bli gammalt efter några år. Hur skulle det gå om hela samhället rev alla hus som är äldre än 30 år ?

Jag kan inte svara på den frågan. Det beror på vilken typ av hus vi talar om och vilken verksamhet som ska bedrivas.  Nya hus byggs idag mer flexibla eftersom man  förutsätter redan vid planeringsstadiet att verksamheter ständigt och snabbt förändras.

4. Ur säkerhets-synpunkt kan det vara riskabelt att ha ett kompakt tv-hus med alla SVT:s centrala funktioner samlade i en relativt liten byggnad. Om terrorister skulle spränga en lastbilsbomb utmed nya huset vid Oxenstiernsgatan skulle hela det nya huset, med alla SVT:s centrala funktioner, kunna bli utslagna på en gång. Det är inte lätt att orsaka sån skada i det nuvarande tv-huset eftersom anläggningen är större och mer utspridd.

Vad gäller säkerheten så kan man säga så här. SVT har idag sitt viktiga material, både media och administrativt material lagrat på två ställen, på Förrådsbacken och redundant i vad vi kallar DRS hall (Disaster Recovery Site). Det finns alltså en fullgod backup om något skulle hända.

Ett nytt hus skulle vara ett skyddsobjekte precis som idag med utökade befogenheter vad gäller närskyddet. Vi kommer fortsatt ha ett bra skalskydd, ett lagom säkert inpasseringssystem, en bra bevakningstjänst och ett bra underrättelsesamarbete med olika aktörer.

5. SVT har redan sparat mycket lokaler, bl.a. har vi gjort oss av med A1, Värtan, Garnisonen, Storängsbotten.

Vi har löpande under många år minskat i lokalytan både i Stockholm som du nämner och på övriga orter. Det har varit nödvändigt och bra men anpassningen i Stockholm är ännu inte klar. Ytorna har ju minskats för att behoven förändrats, vi producerar tv på annat sätt än när husen byggdes/lokaler hyrdes.

6.TV-huset har ett unikt fint läge utmed Gärdet som vi blir av med vid nybygge. Den planerade spårvägen på Oxenstiernsgatan kan orsaka ljudstörningar i ett nytt hus där.

Oavsett vad vi beslutar så  kommer Spårväg City att gå på Oxenstiernsgatan förbi KH och TV-huset och det kommer kanske att störa men också ge alla medarbetare på Public Serviceföretagen väldigt goda kommunikationer.

TV-huset har ett väldigt fint läge och det är därför alla, från politiker till Skönhetsråd, tycker att det skulle vara så bra om det byggdes bostäder på området. Vi som jobbar på SVT kommer även i fortsättningen att ha nära till de fina omgivningarna.

7. För det kan väl ändå inte vara så att de som planerar ett nytt tv-hus gör det för att själva hamna i rampljuset ?

Projektet har en tydlig beställning och givna förutsättningar att hålla sig till. Dessutom är det SVT:s styrelse som har det yttersta ansvaret och jag är säker på att de ser till licensbetalarnas bästa när det fattar beslut. Samma sak gäller SVT:s VD och ledning som har ett tydligt mål att behålla programbudgeten så hög som möjligt, bl.a. genom att inte sitta i för stora och dyra hus. Utöver detta finns en styrgrupp som projektet rapporterar till och som beslutar om vilka frågor som ska tas till SVT:s företagsledning för beslut.

För att vi ska få en så bred förankring och ta vara på all kompetens som finns på SVT har vi dessutom bildat en Projektgrupp som ska ta fram vilka verksamhetsbehov som finns. Gruppen har en bred och bra representation med medarbetare och chefer från alla verksamheter i Stockholm. Det borde garantera att det är SVT:s behov som styr och inte någon enskild medarbetares behov av att hamna i rampljuset.

Hoppas att fördelarna och syftet med att bygga ett nytt mediehus känns tydligare nu.

Det är inte för att spara yta som vi har för avsikt att genomföra det som kallas Aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi skulle få plats att möblera med skrivbord i stora kontorslandskap precis som idag även i ett nytt Mediehus. Problemet är att det sättet att möblera inte motsvarar de krav som vi har på en ny arbetsplats.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Projektledare för Nya TH

16 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör