23 maj

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Behrang Miri

Behrang Miri (foto: Per Westergård)

Publicerad 10 september 2015 07:00

-Vi måste synliggöra alla som lever i Sverige idag

Att sätta en tydlig etikett på Behrang Miri är omöjligt. För de flesta är han hiphopparen som var med i Melodifestivalen.

Han är betydligt mer än det. Snart dyker han upp som programledare i Barnkanalen, men genom åren har han även engagerat sig i frågor som rör folkbildning, normkritik, intersektionalitet och gräsrotsorganisering.

Behrang Miri var tre år när familjen flydde från Iran. Trots sin låga ålder kommer han ihåg en hel del från den första tiden i det nya landet. Chokladkakorna med kex i var goda, mer traumatiskt var det första nyåret. När natten lystes upp av blixtrar och dunder trodde föräldrarna att kriget hade kommit efter dem hit. Den skräck de kände förde de i samma stund över till den lille.

– Erfarenheterna från min barndom bär jag med mig än idag. Skolåren handlade mycket om att överleva, oavsett om det gällde rasistiska påhopp eller internaliserat självhat.

– Idag har jag bearbetat upplevelserna från min barndom. De har blivit till erfarenheter som har stärkt mig som person. Men låt oss inte glömma att tusentals människor i Sverige idag bär på liknande erfarenheter.

Debattör och inspiratör

Vem Behrang Miri är idag är inte helt lätt att beskriva i några få ord. På visitkortet skulle det kunna stå programledare, debattör, pedagog, konferencier, moderator, skådespelare, rappare, föreläsare och inspiratör.

Och inte minst talare. Frågor som rör intersektionalitet, postkolonialism, normkritik och ökad representation för alla de grupper som idag har svårt att få utrymme i både media och i samhället är hjärtefrågor. Själv beskriver han sig hellre som; spontan, intresserad och med glimten i ögat.

– Mest av allt brinner jag för folkbildning. Därför är SVT en bra plattform, hela idén med public service bygger ju på att sprida kunskap. Även om folkbildningen i ett historiskt perspektiv har varit en folkbildning som ofta har utgått från ett eurocentriskt synsätt.

Måste inkludera alla

Idag blir stora minoritetsgrupper, till exempel afrosvenskar, muslimer, romer, latinamerikaner och östasiater antingen exotifierande, stereotypiserade eller förminskande, menar Behrang Miri.

– Om vi inte börjar inkludera alla som bor i Sverige, och visar världen som den faktiskt ser ut, kommer vi att missa alla de infallsvinklar och kunskaper som vårt samtida land har att erbjuda. Vi lever i en värld där det lokala och det globala går hand i hand.

Framför och bakom kameran

Under hösten kommer Behrang Miri att vara än mer synlig på SVT. Både framför och bakom kameran. Dels kommer han att dyka upp som programledare i Barnkanalens ”Morgonshow” och dels kommer han att jobba med en satsning inom allmän-tv i Stockholm med fokus på representativitet, mångfald och likabehandling.

Tanken är att Behrang, och hans kollegor, ska hjälpa olika redaktioner med att bolla tankar, bygga nätverk, uppdatera analyser, hjälpa till i rekryteringsprocesser och skapa kontaktytor med strategiska personer inom olika delar av samhället.

Mi

– Mest av allt brinner jag för folkbildning. Därför är SVT en bra plattform, hela idén med public service bygger ju på att sprida kunskap, säger Behrang Miri. (foto: Per Westergård)

Kunde inte identifiera sig

– När jag var liten fanns det väldigt få personer som såg ut som mig på tv och därmed fanns det ingen som jag kunde identifiera mig med. Ett undantag var programmet ”Efterlyst” vilket innebar att vår medverkan i rutan var kopplad till sensationsjournalistikens sätt att se på oss.

Det är lite bättre nu, medger han. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, inte minst när det gäller att låta synliggöra alla som lever i samtidens Sverige.

– Både förorten och glesbygden måste vara representerad och vi måste normalisera den värld vi lever i.

Barnkanalen på SVT är en av avdelningarna som har kommit väldigt långt i dessa frågor, menar Behrang Miri.

– De gör ett jättebra jobb och det ska bli en stor ära att jobba med dem. Där finns massor av kompetens och jag ser fram emot att lära mig mer.

Behrang Miri om:

 …varför han engagerar sig i mångfaldsfrågor.

- För mig är det här inget annat än en demokrati- och rättvisefråga. Vår samtid är mångfacetterad men tyvärr har våra olika samhällsinstanser, inklusive media, inte hängt med i utvecklingen.

Om vi börjar ta del av varandras berättelser kan vi förstå varandra bättre. Alternativet, att stora grupper förblir ansiktslösa, leder till att polariseringen ökar och att problemen i samhället förvärras.

Representativitet och mångfald ska inte bara vara en isolerad insats, istället måste den genomsyra alla delar av ett organisationsbygge.

att han varken är svensk eller iranier. Snarare en hybrid.

- Min identitet är en fusion av de olika språk, kulturer, traditioner, historier och erfarenheter som fanns där jag bodde som ung. Ett möte mellan kroppar, berättelser och språk som har gett mig massor av viktiga kunskaper och nyttiga erfarenheter. Därför ser jag mig som en person som är sammansatt av delar som är hämtade från hela världen. Och det nya är föränderligt – därför ser jag mig som en hybrid – en kreol.

 …. varför SVT, inte minst för sin egen överlevnad, måste bli mer representativ.

- Det handlar om att vara relevant för sin samtid och inte minst om rättvisa. Men även om att normalisera samtidens Sverige. Det handlar om att se över och omdefiniera vad kompetens är och vilka erfarenheter som inte synliggörs idag. Men även om att låta människor som själva upplevt någon form av utsatthet själva måste få lov att definiera sin vardag. Lika viktigt är det att se över de strukturer och de normer som är uteslutande och istället för att prata om utanförskap adressera innanförskapets mekanismer som i sig stänger ute många.

Oftast pratas det om att ”nu ska vi ut till förorten” men redan det är uteslutande. För en person uppväxt i förorten handlar det aldrig om åka ”ut” dit – snarare att man är ”från” förorten. Om folk inte känner sig representerade eller inte kan känna igen sig så väljer man till sist andra medier eller att själva skapa sina egna plattformar. Något som redan nu sker bland många underrepresenterade grupper.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

10 gillar detta