6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

SVT:s vd Hanna Stjärne. Foto: Janne Danielsson/SVT

Publicerad 23 oktober 2019 16:42 - Uppdaterad 30 oktober 2019 16:42

”Mycket som slås fast i sändningstillståndet är väldigt bra”

Onsdagen den 23 oktober fattade riksdagen beslut angående propositionen ”Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025”. Därmed är grundförutsättningarna för det nya sändningstillståndet som gäller uppdraget för SVT, SR och UR klart.

– Mycket av det som nu slås fast i sändningstillståndet för de kommande sex åren är väldigt bra. Tre saker vill jag särskilt lyfta fram som positiva: ökad satsning på lokal journalistik, stärkt online-uppdrag samt ett brett och mångsidigt uppdrag, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Nytt sändningstillstånd 2020–2025

Vid årsskiftet går SVT:s nuvarande sändningstillstånd ut och ett nytt ska gälla mellan åren 2020 och 2025. Sändningstillståndet reglerar övergripande SVT:s verksamhet som till exempel inom vilka ramar vi verkar och vilken budget vi har.

De frågor som varit särskilt viktiga för SVT inför den nya tillståndsperioden har varit oberoendet, en modern reglering som följer publikens ändrade vanor både i tv-kanalerna och online, ett brett programuppdrag utan detaljreglering samt en rimlig och långsiktig ekonomi.

I stort föreslår regeringen att de uppdrag och villkor som gäller under innevarande tillståndsperiod ska fortsätta att gälla där den centrala uppgiften är att erbjuda ett mångsidigt programutbud som är tillgängligt för alla, speglar mångfalden i hela landet och kännetecknas av god kvalitet, allsidighet och relevans.

I propositionen framgår det att det breda innehållsuppdraget bör bestå. Regeringen menar att programföretagens legitimitet ligger i att de långsiktigt kan uppfylla demokratiska, sociala och kulturella behov i samhället samt bidra till att bevara en mångfald i medierna. Regeringen bedömer därför att det breda innehållsuppdraget och övriga innehållsvillkor som gäller för SVT under innevarande tillståndsperiod 2014–2019 i huvudsak bör gälla under kommande tillståndsperiod 2020–2025.

Huvudsakliga förändringar

De huvudsakliga förändringarna som kommer med det nya sändningstillståndet rör:

  • en utvidgning av kärnverksamheten till att omfatta tillhandahållanden av radio- och tv-program på programföretagens egna plattformar på fritt tillgängliga och öppna delar av internet
  • att programföretagen får tillgodoräkna sig viss andel av verksamheten på internet vid uppfyllandet av sina uppdrag utifrån öppna och tydliga riktlinjer för distribution via externa plattformar
  • att SR och SVT i sin nyhetsverksamhet tar hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar
  • att programföretagen ska stärka sin journalistiska bevakning inom svagt bevakade områden.

Det ska också framgå tydligare att SR och SVT ingår i det svenska totalförsvaret.

Flerårigt arbete

Onsdagens riksdagsbeslut har föregåtts av ett flerårigt arbete. Under 2016–2017 genomfördes Finansieringsutredningen och beslut om den nya public service-avgiften fattades i riksdagen i november 2018. I juni 2018 presenterades en parlamentarisk utredning ”Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar” där övergripande inriktning och ramar för public service presenterades.

Förhandsprövning

En fråga som diskuterats under kommitténs arbete är den så kallade förhandsprövningen av nya tjänster. I propositionen föreslås förändringar i systemets utformning, bland annat att utomstående aktörer kan anmäla nya tjänster som public service-bolagen vill satsa på.

När propositionen presenterades i juni kommenterade Hanna Stjärne: ”Som publicist ser jag att förslaget om förhandsprövning är djupt problematiskt. Det är i strid med den svenska yttrandefrihetsandan att utformningen av en nyhetstjänst kan komma att styras av regeringen. Även om förhandsprövningen endast omfattar delar av verksamheten innebär den en glidning av det så grundläggande oberoendet mellan statsmakterna och public service. SVT är hela Sveriges television och ska alltid stå på publikens sida, oberoende av både politiska och kommersiella intressen. Som förslaget ligger nu öppnar det för tolkningar som allvarligt kan äventyra oberoendet”.

Frågan om förhandsprövningen har väckt kritik från flera håll och regeringen kommer tillsätta en utredning som ser över möjligheterna för en ordning för förhandsprövning där regeringen inte utgör den sista instansen.

Läs SVT kommenterar nya villkor och riktlinjer för public servicelänk till annan webbplats.

Läs propositionen ”Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025länk till annan webbplats” på regeringen.se.

Läs Public service-kommitténs utredninglänk till annan webbplats.

Finansieringsutredningen genomfördes under 2016–2017 och beslut om ny public service-avgift fattades i riksdagen i november 2018. Läs om beslutet på Vipåtvlänk till annan webbplats.

Charlotta Lambertz

1 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör