10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

NRK:s distriktsdirektör Marius Lillelien. Foto: Ole Kaland/NRK

Publicerad 21 augusti 2019 15:03 - Uppdaterad 22 augusti 2019 13:35

NRK överväger färre distriktskontor

Indelningen av Norge förändras till årsskiftet och det kommer att påverka NRK:s omfattande distriktsorganisation.

Norge har tills nu bestått av 18 fylken, som ungefär motsvarar länen i indelningen av Sverige. Men 1 januari 2020 minskas antalet fylken till 11, i syfte att skapa mer slagkraftiga regioner.

Bland annat ska de nordligaste fylkena Troms och Finnmark slås samman till Troms og Finnmark medan tre av de sydostligaste fylkena slås ihop till en ny enhet kallad Viken med 1,2 miljoner invånare. Endast tre av de nuvarande fylkena samt Oslo förblir oförändrade.

Delvis redan anpassat

För NRK:s del innebär det att distriktsorganisationen behöver anpassas. Idag finns 15 distriktskontor i de 18 gamla fylkena.

– Exakt hur vi löser detta är inte klart men det kommer det att bli under hösten. Det återstår att se om vi kommer att följa den nya regionreformen helt eller om vi kommer att göra egna anpassningar, säger NRK:s distriktsdirektör Marius Lillelien.

Den nya regionen Viken kommer att omfatta tre av de nuvarande NRK-distrikten medan NRK:s organisation på andra håll i landet redan är anpassad till de stundande förändringarna. Den nya regionen Innlandet kommer att bestå av de nuvarande Hedmarks och Opplands fylken, som utgör ett NRK-distrikt idag. Samma i Trøndelag, där de nuvarande fylkena Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag slås samman, dessa är redan idag lagda i samma NRK-distrikt.

Marius Lillelien understryker att antalet anställda i distriktsorganisationen inte kommer att påverkas.

– Detta är inte någon sparprocess, utan det handlar om hur vi ska kunna leverera bästa möjliga utbud till publiken när indelningarna ändras.

Gammal indelning delvis kvar i svensk PS

I Sverige har i flera fall de gamla indelningarna behållits i PS-världen, när läns- och regionindelning förändrats. Det gäller särskilt radion där storlänet och regionen Västra Götaland (bildat 1998) än idag är indelat i fyra olika P4-kanaler och i Skåne län finns såväl P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. SVT:s indelning av Sverige idag sammanfaller dock, med ett par undantag, med den nuvarande läns- och regionindelningen.

Läs mer på NRK:s hemsidalänk till annan webbplats

Mats Carlsson-Lénart

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör