15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 28 mars 2019 10:01 - Uppdaterad 28 mars 2019 10:02

Håkan Smith

Håkan Smith, AD på SVTi

Bild och grafik som lyfter fram våra program i SVT Play

Johan Widerholm, samordningsansvarig för Utvecklingsnätverket och chef för Utvecklingsgruppen i Malmö lämnade över stafettpinnen till Håkan Smith, AD på SVTi, med frågorna: hur jobbar du med att lyfta fram våra program visuellt och vad kan programredaktionerna tänka på för att hjälpa publiken att välja program?

För allt fler tittare är SVT Play det första mötet med våra program. De kommer in för att hitta något att se, utan att först passera våra kanaler i broadcast. Vi får en chans att fånga deras intresse, samtidigt som en värld av innehåll väntar några klick bort hos de andra videotjänsterna.

Ett programs vinjett är fortfarande ett verktyg för att leda tittaren in i innehållet. Men i en digital värld kommer den för sent, först när tittaren bestämt sig. Om ett program ska bli valt eller inte avgörs i allt större utsträckning av affischbilden i Play. Därför gör vi nu en storsatsning på det vi kallar key art – programmets bild och logotyp, och de olika affischkompositioner som behövs för de olika ytor där programmet ska exponeras.

Med stark och tydlig key art i SVT Play hjälper vi våra tittare att snabbare hitta titlar de redan känner till. Genom att konsekvent använda samma bilder, logotyper och kompositioner i hela kedjan från marknadskommunikation till Play, till trailer och vinjett så hjälper vi tittaren att känna igen programmet och får större effekt av varje exponering.

De program man möter för första gången i Play blir också lättare att avkoda och välja med en tydligare presentation. När bilden och logotypen tillsammans uttrycker genre, tonalitet och känsla blir det lättare att scanna av sidan och hitta det som motsvarar ens behov för stunden. Det handlar delvis om att visa varje program från sin bästa sida, men framför allt om att förmedla vad som gör just det här programmet unikt – och därför helt rätt för just mig, just nu.

Hur ska vi då tänka för att skapa key art som ger effekt? Till att börja med ska vi så klart vara sanna mot våra program, det är ju dem vi vill sätta fokus på. Den kvalitetsmedvetenhet vi har när det gäller själva programmen behöver också synas i vår key art – hantverket i foto, bildbehandling, typografi och komposition behöver vara i samma klass.

En annan framgångsfaktor är enkelhet. Tittarna i Play är snabba att scanna av, välja och välja bort. Vi behöver en tydlig och enkel visuell idé för varje program, som går snabbt att läsa och förstå. Det kan innebära att bilden är grafiskt ren, men också att den är unik och omisskännlig i sitt uttryck, och att den kommunicerar programmets känsla och löfte snarare än redovisar dess innehåll.

Slutligen ska vår key art fungera i en mängd sammanhang – på mobilen, stora skärmen, på andras plattformar, i sociala media, stående och liggande osv. Den behöver därför vara flexibel och kunna förmedla samma känsla oavsett kontext. Även det underlättas av en tydlig och enkel grundidé.

Att få till key art i världsklass kommer att vara en utmaning, och det kommer att ta tid. Men nu är vi igång. Och ganska snart kommer det att börja märkas, på en uppkopplad skärm nära dig.

Jag skickar stafettpinnen vidare till Erica Lascelles, gruppchef sociala medier, med frågan: Kan du berätta om några vanliga missuppfattningar kring journalistik på sociala medier?

Håkan Smith, AD på SVTi

5 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör