10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Foto: Arkiv/Alastair Grant/AP

Publicerad 23 november 2018 09:17 - Uppdaterad 23 november 2018 09:23

BBC frågar publiken om äldres licensfrihet

Alla britter som så önskar kan nu komma med synpunkter i frågan.

Det är i ett frågeformulär online som BBC ställer frågor till den brittiska befolkningen om vad de anser i frågan om hushåll där minst någon är 75 eller äldre ska betala licens eller inte.

Sedan år 2000 har dessa äldrehushåll varit befriade från att betala licens, genom att BBC kompenserats för de uteblivna licensintäkterna direkt av regeringen. Men 2020 är det slut på det och frågan är vad som ska hända sedan. Det är upp till BBC att besluta. Närmare fem miljoner brittiska hushåll har hittills anmält sig som berättigade till att vara licensbefriade.

I formulärets första fråga ställer BBC upp alternativen enligt följande:

- BBC ska låta den nuvarande licensfriheten för äldre vara kvar

Alla hushåll i vilket en eller flera har fyllt 75 slipper även i fortsättningen betala. Men då tror vi (BBC) att det krävs många nedskärningar i nuvarande program- och tjänsteutbud.

- BBC ska återgå till att alla ska betala

Även hushåll med medlemmar som fyllt 75 år måste betala TV-licens., liksom andra hushåll. Vi (BBC) väntar oss inga betydande nedskärningar i utbudet om det här alternativet väljs.

- BBC ska refomera de äldres licensfrihet på något sätt

Det skulle exempelvis kunna vara att äldrehushåll ska betala en lägre licens än övriga. Eller att åldern från vilken licensfrihet gäller höjs. Eller att licensfriheten inkomstprövas, så att endast de inkomstsvagaste berättigas. Vi (BBC) tror att detta alternativ skulle innebära färre nedskärningar i utbudet än om nuvarande system behålls oförändrat.

Läs mer på BBC:s hemsidalänk till annan webbplats

Mats Carlsson-Lénart

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör