14 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 1 november 2018 14:49 - Uppdaterad 1 november 2018 14:51

Albert Svanberg

Krönika: Albert Svanberg, chef SVT Programetik

Den publicistiska diskussionen allt viktigare – särskilt för online-området

Den publicistiska diskussionen blir allt viktigare och det finns framförallt ett område där den är extra viktig. Online.

Online är ett område där vi förhåller oss till samma publiceringsprinciper som tidigare men där vi hela tiden möter nya frågeställningar. Ett område där det av flera skäl krävs att vi själva klarar av att hålla en självkritisk och lärande diskussion levande.

SVT:s sändningstillstånd gäller för det vi publicerar i våra tv-kanaler och på text-tv. Det gäller inte för publiceringar online, på exempelvis svt.se eller på SVT Play. För våra publicistiska beslut ska det inte spela någon roll. Det förväntas av oss, och det är vår självklara hållning internt, att vi tillämpar samma publiceringsprinciper på alla plattformar. Rent formellt kan dock inte inslag och texter på vår webb idag prövas när det gäller exempelvis opartiskhet, saklighet eller respekt för enskilds privatliv. Detta är på väg att förändras, åtminstone till del, genom en ny medieetisk nämnd men där är vi ännu inte. Samtidigt läser jag anmälningar dagligen som kommer in till granskningsnämnden. Inte sällan berör de numer sådant utbud som vi publicerat på andra ställen än i våra tv-kanaler, exempelvis på svt.se. Beskedet anmälaren då får är att deras anmälan inte prövas.

Det här är ett skäl som gör den egna publicistiska diskussionen extra viktig när det gäller våra publiceringar på webben och i sociala medier. Det gäller förstås inför svåra publiceringar men lika viktigt är reflektion och lärande efter svåra publiceringar och dilemman. Det här sker förstås redan idag men jag vill ändå peka på en faktor som är värd att tänka på.

Diskussioner bygger vägen framåt

När det gäller kontroversiella eller principiellt viktiga publiceringar i våra tv-kanaler så är det ofta någon som anmäler programmet och ofta får vi också yttra oss till granskningsnämnden. I samband med yttrandet sker en genomgång av publiceringen där berörd redaktion och Programetik arbetar tillsammans. Skulle programmet fällas håller Programetik i ett uppföljande möte med alla berörda för att gå igenom publiceringen, beslutet och vilka lärdomar och slutsatser som går att dra. Skulle vi däremot göra en liknande publicering online så sker det lärandet bara om vi själva - eller efter synpunkter från publiken - uppmärksammar misstaget eller felbedömningen och om vi själva följer upp det efteråt. Vikten av den diskussionen gäller också svåra publiceringar där vi hittat nya kloka sätt att hantera de online – lärandet är lika viktigt där.

Eftersom dessutom frågeställningarna kan se annorlunda ut online blir också diskussionerna ett sätt att bygga vägen framåt. Hur hanterar vi opartiskheten i en nyhetsrapportering som består av flera kortare artiklar och inslag och klipp? Hur gör vi rättelser om det blivit fel på sakligheten i en postning på sociala medier? Hur hinner vi ha koll på respekten för enskilds privatliv i en direktrapportering från en rättegång i Scribble på svt.se? Hur bedömer vi otillbörligt gynnande i en text?

Det finns många frågor och det finns hjälp att få.

Ny uppdaterad policy

Under 2017 tog Programetik, tillsammans med nyckelpersoner runt om i företaget, fram en ny uppdaterad policy för publiceringar på SVT:s sidor på webben och i sociala medier. Den beslutades av Företagsledningen förra vintern och ligger på Fjärrkontrollen. Den är uppdelad i två delar: en om SVT:s egna sajter och appar och en om SVT i sociala medier.

Under våren höll vi flera seminarier med aktuella exempel online för Riksnyheterna och på ATV-orterna. Nu har vi också gjort en version mer inriktad på lokala nyheter. Det är spännande seminarier där etablerade publiceringsregler möter nya dilemman och där vi tillsammans skapar trovärdiga och kloka vägar i det nya landskapet. Hoppas vi ses!

Albert Svanberg, chef SVT Programetik

1 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör