15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Torsdagen den 27 september arrangerade Allmän-tv divisionen (ATV) en gemensam Publikinsiktsdag där publiken, förtroendet och ATV:s innehållsuppdrag stod i fokus. Under dagen Innan lunch fick deltagarna chans att möta publiken då Ceylan Holago, projektledare på SVT, bjudit in en panel med 20–44-åringar till seminariet. Foto: Charlotta Lambertz

Publicerad 3 oktober 2018 09:53 - Uppdaterad 3 oktober 2018 09:59

Publiken i fokus på ATV:s heldag

Torsdagen den 27 september arrangerade Allmän-tv divisionen (ATV) en gemensam Publikinsiktsdag. Ett drygt hundratal medarbetare från Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö var inbjudna till en gemensam dag där publiken, förtroendet och ATV:s innehållsuppdrag stod i fokus.

– Syftet är att samla programchefer, gruppchefer, projektledare, programutvecklare och förhandlare och produktionschefer till en gemensam kunskaps- och inspirationsdag kring vårt uppdrag att leverera professionellt producerat innehåll/tv för alla och från olika delar av landet. Så att var och en, tydligare än nu, blir bärare av hela ATV:s uppdrag, säger Maria Groop Russel, Divisionschef Allmän-tv.

Utgångspunkten för dagen var ATV:s fem gemensamma fokusområden och hur de hänger ihop: Utveckling av innehåll, program och berättarsätt. Ökat publikfokus. Målbilder på nya sätt. SVT för alla generationer och målgrupper - Hela Sveriges television. Produktion 2020.

Förtroendefrågan viktig

Under förmiddagen berättade Mikael Sterner bland annat om en ny undersökning kring hur olika publikgrupper förhåller sig till SVT när det gäller till exempel vilket förtroende man har.

– SVT:s strategiska mål innehåller bland annat mål för värderingen av SVT och inte minst i samband med att vi går över till en ny finansieringsform så har vi en stor utmaning i vissa grupper. Undersökningen visar att en del av grupperna menar att värdet av tv-licensen i princip är låg, medan andra tycker att den är väldigt hög. Andra studier indikerar att vårt oberoende är en nyckelfråga, om man tycker att SVT har en agenda, så tycker man heller inte att SVT eller public service är viktigt, säger Mikael Sterner.

Andreas Bedinger, chef ATV Stockholm, Mikael Sterner, analytiker SVT Publik & Utbud, Carolina Källestål, chef ATV Sverige och Maria Groop Russel, Divisionschef ATV på Publikinsiktsdagen den 27 september. Foto: Charlotta Lambertz

Panelsamtal med publiken

Innan lunch fick deltagarna chans att möta publiken då Ceylan Holago, projektledare på SVT, bjudit in en panel med 20–44-åringar till seminariet. De fick bland annat berätta vad de brukade titta på, vilket utbud och på vilka plattformar. Det var spridning på svaren, men många berättade att de sällan eller aldrig tog del av SVT:s utbud. Istället tittade på Netflix, HBO, Youtube, sociala medier eller utländska kanaler.

En del berättade att de såg mer på SVT som barn, men att de inte gjorde det längre. Att de inte tittade berodde bland annat på att det inte fanns ett utbud som lockade, de kände ingen representation eller så berodde det på att de inte visste vad som fanns. Av de som tog del av SVT:s utbud var det till stor del nyheter, program om valet och dokumentärer eller ”allt som inte är roligt eller skojigt” som en deltagare uttryckte det.

På frågan – var hittar vi er? var det många som svarade Instagram eller sociala medier. De var flera som tyckte att det skulle vara bra om t.ex. tjänsterna hos SVT skulle vara med personifierade som OMNI och Netflix. Eller prenumerationer som till exempel Youtube där det går att klicka för att följa en viss kanal.

När panelsamtalet var klart fortsatte diskussionerna över lunchen då deltagarna stannade kvar och åt tillsammans med SVT-medarbetarna.

En av Publikinsiktsdagens punkter var att just möta publiken. En inbjuden panel fick bland annat berätta vad de brukade titta på, vilket utbud och på vilka plattformar. Foto: Charlotta Lambertz

Verktygslåda för mål och analyser

Ett av passen under eftermiddagen hölls av Johan Widerholm, gruppchef för utvecklingsgruppen i Malmö. Han har på uppdrag av ATV-ledningen arbetat med att undersöka hur ATV jobbar med publikinsikter idag, vad som behövs för att bli bättre och vad nästa steg är för att nå dit.

– Vi behöver bli ännu bättre på att förstå vår publik online för att kunna vara kreativt ledande och utveckla vårt innehåll och det vi vill berätta på nya sätt, säger Johan Widerholm.

Johan Widerholm.

Han fortsätter:

– Genom att lyssna till de behov som finns inom ATV, omvärldsbevakning och ett samarbete med Publik & utbud så har vi tagit fram fyra utvecklingsprojekt som vi drar i gång med nu: ”Publikwebben”, ”Programrapporten”, ”Publikanalys light” och ”Möt publiken!”. Det handlar bland annat om att vi kommer att samla verktyg och underlag som vi kan använda för att lära känna vår publik bättre så att det kommer fler till del. Att vi ska gå djupare i vår statistik där vi till exempel kan se vilken enhet våra tittare använder, vilken tid på dygnet de tittar och var någonstans i landet de tittar. En viktig del är också att vi kommer ut och träffar publiken och hur vi får in det i våra processer löpande, avslutar Johan Widerholm.

Charlotta Lambertz

2 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör