13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

SVT fälls i Granskningsnämnden efter SD-uttalande om muslimer. Foto: Charlotta Lambertz

Publicerad 19 september 2018 08:12 - Uppdaterad 19 september 2018 09:44

SVT fälls i Granskningsnämnden efter SD-uttalande om muslimer

Vid Granskningsnämndens andra möte för hösten behandlades fyra ärenden som rörde SVT. SVT Forums sändning från Sverigedemokraternas partikongress fälldes för att programmet stred mot bestämmelsen om mediets särskilda genomslagskraft.

Granskningsnämnden slår i sin fällning fast att det aktuella uttalandet av ett SD-ombud var ”uppenbart kränkande mot personer med muslimsk tro”. Uttalandet gjordes på en partikongress som SVT sände från och löpande kommenterade. Nämnden ansåg att uttalandet var av den karaktär att det, med stöd av demokratibestämmelsen, skulle ha tagits upp och bemötts i eller i nära anslutning till sändningen. Eftersom så inte skedde så stred programmet mot mediets särskilda genomslagskraft. Att det gjordes tydliga avståndstaganden i sändningarna dagen efter ändrade inte den bedömningen.

Två Rapport-inslag, där hakkors syntes i bild, friades då de inte ansågs strida mot kraven på opartiskhet, saklighet eller bestämmelsen om mediets särskilda genomslagskraft. Ytterligare två SVT-inslag – ett i Rapport och ett i Lokala nyheter Stockholm – prövades men ansågs inte strida mot bestämmelsen om saklighet och båda friades.

Läs mer i SVT Etiks informationsbrevlänk till annan webbplats

Läs på svt.selänk till annan webbplats

SVT Nyheters ansvarige utgivare om fällningenlänk till annan webbplats

Charlotta Lambertz

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör