13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

"Public service är viktigare än någonsin", sa parlamentariska kommitténs ordförande Sture Nordh. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Publicerad 19 juni 2018 14:54 - Uppdaterad 23 augusti 2018 10:20

PS-utredning vill ha utökad lokal bevakning

SVT och SR måste satsa mer på journalistik i underbevakade områden. VD Hanna Stjärne är nöjd med viktiga delar i utredningen men oroas över utökad förhandsprövning.

På tisdagsförmiddagen överlämnade den parlamentariska kommitténs ordförande Sture Nordh den 360 sidor tjocka utredningen "Ett oberoende Public service för alla" till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Utredningen är gjord som ett underlag till nästa sändningstillstånd, vilket utredningen antagit omfattar perioden 2020-29.

– Vi har ett mer polariserat och fragmenterat medielandskap idag än tidigare. I det läget är Public service viktigare än någonsin och avgörande för demokratin – oavsett om man tar del av Public service-utbud eller inte, sa Sture Nordh.

Nordh påpekade att kommittén inte är fullt lika enhällig om slutbetänkandet som när den i fjol presenterade förslaget till ny finansiering av Public service. En enighet som ju inte heller längre består, då Sverigedemokraterna i våras bestämde sig för att inte längre stödja en ny PS-avgift via skattsedeln.

Hanna Stjärne. Foto: SVT

Men i stora drag är kommittén trots allt relativt enig om att Public service-medierna i Sverige är viktiga för landet och demokratin.

– Det är bra att utredningen moderniserar Public service-uppdraget och särskilt uppskattar jag att det slås fast vilken central roll Public service har för demokratin, säger SVT:s vd Hanna Stjärne i en kommentar.

Den mest kontroversiella delen i betänkandet gäller förhandsprövning samt i viss mån ekonomin.

Förhandsprövning

Förhandsprövning av nya betydande tjänster från Public service infördes formellt av riksdagen redan 2009, föranlett av ett EU-direktiv, men hittills har inga nya tjänster anmälts till prövning.

Utredningen föreslår nu att även andra än bara PS-bolagen själva ska kunna anmäla nya tjänster från Public service till förhandsprövning, vilket länge varit ett krav från många kommersiella aktörer.

En anmälan ska handläggas av Myndigheten för Radio och TV och det slutliga beslutet om den nya tjänstens vara eller icke vara fattas av regeringen.

– Det här är oroande och innebär ökad statlig styrning av Public service. Detta i en tid då vi måste vara mer vaksamma än någonsin gällande vårt oberoende, säger SVT:s vd Hanna Stjärne, till Vipåtv.

Men ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig och vill i stället helt avskaffa förhandsprövningen. De hänvisar till att den nuvarande tillståndsprocessen uppfyller de krav som EU ställer när betydande nya tjänster införs i Public service.

Även Sverigedemokraterna är kritiska till förhandsprövningen och menar i en reservation att om den ska göras så bör det inte vara av en myndighet som är underställd regeringen.

Ledamöterna från Centerpartiet och Liberalerna vill ha den utökade möjligheten till förhandsprövning men menar att beslutet kan fattas av Myndigheten för Radio och TV och inte behöver bli ett ärende för regeringen.

Ekonomi

Utredningen föreslår två procents årlig uppräkning av medlen till SVT, SR och UR under kommande tillståndsperiod. I betänkandet står det att ”detta ger bolagen stabila ekonomiska förutsättningar, samtidigt som det skapas ett effektiviseringstryck på verksamheten”.

Men utöver den årliga uppräkningen föreslår utredningen också att de pengar som idag används för att driva Radiotjänst i Kiruna (Rikab), som läggs ner om PS-finansieringen överförs till skattsedeln, används till att förstärka PS-bolagens budgetar.

Det handlar om 166 miljoner kronor per år.

Samtidigt vill utredningen att SVT och de andra PS-bolagen, utöver att behålla dagens breda uppdrag, bland annat ska stärka sin bevakning lokalt, framförallt då av kommuner som idag inte bevakas så mycket av medier.

– Vi har redan gjort väldigt mycket när det gäller att bygga ut vår lokala journalistik, hur mycket vi kan göra ytterligare beror på nivån på tillskotten, säger Hanna Stjärne.

Moderaternas ledamot i kommittén reserverar sig mot förslaget att SVT och de andra bolagen ska få de pengar som Rikab idag kostar.

– Moderaterna menar att de pengarna i stället bör gå tillbaka till avgiftsbetalarna, i form av en sänkt avgift, säger kommittéledamoten Olof Lavesson.

Facebook med flera

När det gäller PS-bolagens verksamhet online så jämställs de egna plattformarna med broadcast och FM av utredningen. Särskilt påpekas att on-demand-tjänster som SVT Play måste utvecklas ytterligare och verkligen göras tillgängliga för alla.

– Ljud och bild är det som ska vara i fokus, sa Olof Lavesson (M) i sin presentation.

Så kallade tredjepartsplattformar, som exempelvis Facebook och Youtube, menar utredningen ska användas av PS-bolagen framförallt för att driva trafik till de egna sajterna och för kommunikation med publiken.

– Det ska inte göras program eller material exklusivt för tredjepartsplattformar. Allt som public service gör ska vara tillgängligt för alla, fastslog utredningens ordförande Sture Nordh.

Men utredningen vill inte att hela eller delar av program överhuvudtaget läggs ut på Facebook eller andra liknande plattformar.

– Undantaget kan vara om det inte finns något annat alternativ, exempelvis när UR vill nå ut med sitt material till skolbarn, förklarade Nordh.

Måste analyseras vidare

Hanna Stjärne har just landat i Moskva när hon för Vipåtv kommenterar utredningen.

– Jag har inte haft möjlighet att gå igenom allt än och nu måste vi lägga tid på att verkligen omsorgsfullt läsa allt som står, innan vi kan göra den slutliga analysen om vad det betyder för SVT.

SVT kommenterar public service-utredningenlänk till annan webbplats

Jimmy Ahlstrand kommenterar public service-utredningenlänk till annan webbplats

UR:s vd Sofia Wadensjö Karén ”Bra att vi kan utveckla verksamheten”länk till annan webbplats

Cilla Benkö: ”Tveksamt om pengarna räcker”länk till annan webbplats

Mats Carlsson-Lénart

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör