11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Johannes Söderberg och Viveca Svedberg Persson i Rom, på var sin sida om Anders Arborelius, vår svenske romersk-katolske kardinal. Foto: Kristina Hellner

Publicerad 18 juni 2018 10:44 - Uppdaterad 15 augusti 2018 13:43

Redaktionen som får religion att räcka långt

De gör mirakulöst mycket program för pengarna – den lilla religionsredaktionen på SVT. Det är Johannes Söderberg, samordnare för religion och gudstjänster i SVT och Viveca Svedberg Persson, projektledare, som utgör den fasta redaktionen och producerar mer än 60 gudstjänster och nästan lika många helgmålsböner varje år. Förklaringen är själva produktionssättet.

– Vi sänder en gudstjänst varje söndag, alltsedan 1987 och det har vi fortsatt med, trots stora nedskärningar, säger Johannes Söderberg. Och det lilla programmet Helgmålsringning har sänts sedan 1970 och sänds ännu med 52 helgmålsböner per år.

Produktionsmetod kallad ”fyr-pack”

Förklaringen till att den lilla redaktionen mäktar med att producera så många religiösa högtider för SVT är den produktionsmetod som Viveca Svedberg Persson kallar ”fyr-pack”.

– Ja, gudstjänsterna spelas in på ett speciellt sätt för att spara pengar och resurser. Vi producerar fyra gudstjänster under en helg i en kyrka, men delar upp inspelningarna så att alla talade delar spelas in på fredagen, alla sång- och musikbitar på lördagen och på söndagen medverkar församlingen med psalmsång och vissa liturgiska partier, berättat Viveca.

Johannes Söderberg monterar mikrofonen på kyrkoherde Tomas Holdar i Hemse kyrka på Gotland. Foto: Rose-Marie Larsson

Gudstjänsternas sändningstider varier mellan 45 minuter och 75 minuter, men programlängd och inspelningstid måste samordnas optimalt för att produktionen ska gå ihop. Ungefär ett års framförhållning räknar Johannes Söderberg och Viveca Svedberg Persson med att de måste ha, mellan den första kontakten med en församling och själva inspelningstillfället.

– Vi har ju ändå en begränsad summa att röra oss med, säger Viveca, men det har också utmanat och stimulerat vår produktion och nytänkandet kring den. Vår planering omfattar hela årets alla högtider, med totalt 117 program per år och då omfattar det allt från adventsgudstjänster till påskhelgens högtider, men även muslimska och judiska högtider under året.

Redaktionen är ute mellan 12 och 14 helger per år, med ett litet tajt team på nio personer, där många måste kunna bemanna flera funktioner, för att få det hela att fungera.

– Inspelningstempot är högt, men det är också roligt att få göra tv på det gamla hantverksmässiga sättet, med riktig livemusik och färdig bild- och musikproduktion på plats. Det är en förmån att fortfarande få jobba ”hands-on” på det här sättet, säger Viveca.

Sommarens sommarandakter har precis spelats in på Omberg, där vi får följa en pilgrimsvandring. Efter sommaren, blir det inspelningar i bland annat Botkyrka och Gävle. Julens gudstjänster spelas in i Söderköping och Nyårshelgernas gudstjänster i Storkyrkan i Stockholm.

Förberedelser i Alvastra klosterruin vid Omberg, inför musikinspelning för sommarandakterna. Foto: Per-Ola Hellberg

Geografisk och ekumenisk bredd

SVT vill visa både den geografiska och den ekumeniska bredden i Sveriges kyrkoliv och sänder alltså varje år gudstjänster och helgmålsringningar från någon av landets alla kyrkor. Eftersom de sänds både på söndagar och vid andra högtider producerar religionsredaktionen alltså sammanlagt över 60 gudstjänster och 50 helgmålsböner, men också två muslimska och en judisk högtid varje år i SVT.

En liten del av detta görs av produktionsbolaget OnQ, men den största delen av programproduktionen genomför religionsredaktionen på SVT själva.

– Inom ramen för vårt uppdrag finns Svenska kyrkan, frikyrkorna och både de katolska och ortodoxa gudstjänsterna, vilka också utgör en viktig mångfaldsaspekt på vårt uppdrag, säger Viveca Svedberg Persson. Till viss del har vi ju även ett folkbildningsuppdrag att visa dessa öppna rum och sammanhang för en bredare publik.

I mer än fyrtio år har SVT också sänt midnattsmässan från Rom och de senaste åren dessutom sänt en korsandakt från Colosseum på långfredagens kväll. Utöver detta föranledde påvens besök i Sverige 2016, helgonförklaringar och kardinalsmottagande, ännu flera sändningar från den katolska världen.

Johannes Söderberg filmar kardinal Anders Arborelius i hans titulärkyrka S:t Maria del Angelo i centrala Rom. Foto: Viveca Svedberg Persson

Relationen till Rom

Just nu, i början av juni är både Viveca Svedberg Persson och Johannes Söderberg på plats i Rom, där de spelar in två helgmålsringningar, som ska sändas under september månad. Programmen görs tillsammans med Anders Arborelius, vår svenske romersk-katolske kardinal, som är biskop i Stockholms katolska stift.

– Vi spelar in i hans titulärkyrka S:t Maria del Angelo i centrala Rom, säger Johannes Söderberg och berättar att han och Viveca också ska möta mediafolk inom Vatikanens kommunikationsavdelning. De har nyligen lagt om sin kommunikationsstrategi, något som är viktigt för vår religionsredaktion att känna till och datera upp kontakterna gentemot.

– Allt har gått bra idag, säger Viveca Svedberg Persson, när Vipåtv ringer upp teamet i Rom. Vi har gjort våra två inspelningar och Anders Arborelius har talat om änglar, med anledning av att kyrkan bär ett änglanamn.

– Han talade också om att enigheten inom den kristna kyrkan är viktig, och menar att om man visar varandra respekt så finns en enighet på djupet som förenar, säger Johannes Söderberg, som också poängterar det unika i att vårt lilla land långt upp i norr faktiskt har en kardinal i Rom, något som bottnar i att påven vill uppmärksamma även ytterområdena inom den katolska trosgemenskapen.

Den kristna kyrkan är idag en världsvid kyrka med drygt 2 miljarder kristna, vilket är lite mer än en tredjedel av världens befolkning. I Sverige har den katolska kyrkan vuxit och är det näst största samfundet efter Svenska kyrkan, vilket påverkar SVT:s årstablå. I många av de 44 katolska församlingarna här i landet finns hela världen representerad.

Sommarandakt under inspelning av fotograf Mosa Reezay. I fokus Niklas Hallman tillsammans med en av gästerna. Foto: Per-Ola Hellberg

Viktigt att spegla mångfald

En viktig fråga för SVT är att spegla vårt lands mångfald och i flera av de gudstjänstprogram som redaktionen producerar återspeglas den mångfald som idag finns i kyrkorna runtom i vårt land.

– I många kyrkor firas idag gudstjänster över både språk- och kulturgränser, vilket vi gärna vill förmedla, säger Viveca Svedberg Persson. Genom att visa också de muslimska och judiska högtiderna, kan vi både fördjupa och vidga perspektiv för andra religioner än den kristna traditionen.

Det är en utmaning att tänka brett och inkluderande redan tidigt i processen för att spegla den mångfald som numera ryms inom det religiösa livet i Sverige.

– Under ett spelår får vi träffa många fantastiska människor runtom i vårt avlånga land inom många religiösa traditioner, vilket vi ser som en stor förmån att få jobba med, säger Johannes Söderberg.

Hemse kyrka på Gotland i sommarsol en inspelningsdag för SVT. Foto: Johannes Söderberg

Lena Wemar

5 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör