19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

SVT:s vd Hanna Stjärne är positiv till att grundlagsskyddet för public service utreds. Foto: SVT

Publicerad 15 juni 2018 10:08 - Uppdaterad 15 juni 2018 10:15

Hanna Stjärne: Bra med utredning om grundlagsskydd för public service

En parlamentariskt sammansatt kommitté får som uppdrag att se över grundlagsskyddet för public service oberoende. Det välkomnas av SVT:s vd Hanna Stjärne:

– Det här är ett gott initiativ, som har till syfte att stärka vårt publicistiska oberoende. Public service har en central roll för samhällsdebatten och därmed för en fungerande demokrati.

Den parlamentariskt sammansatta kommittén får i uppdrag att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område. Kommittén ska bland annat analysera om public service-företagens oberoende är tillräckligt garanterat genom nuvarande reglering i grundlagen och i vanlig lag. Om så inte är fallet ska den överväga om oberoendet kan och bör stärkas ytterligare genom ändringar i grundlagen.

– Vi ser också positivt på att man ser över möjligheterna att utforma ett teknikneutralt uppdrag där samma skyldigheter och friheter gäller oavsett om vi verkar i marknätet eller på internet. Det är en nödvändig modernisering av uppdraget, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Uppdraget ska redovisas av kommittén senast den 26 augusti 2020.

Läs mer på regeringens hemsidalänk till annan webbplats

Anna Thodenius

1 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör