15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

”Det går inte att säga allt och därför blir det emellanåt svåra avvägningar vad man ska välja”, säger Olle Bernmark, programtextare och syntolk på SVT Språk & Tillgänglighet. Foto: Charlotta Lambertz

Publicerad 12 juni 2018 13:36 - Uppdaterad 19 juni 2018 15:27

”Svåra avvägningar vad man ska välja”

År 2018 ska SVT tillgängliggöra 3,5 procent av utbudet via syntolkning, vilket motsvarar 595 publicerade timmar i broadcast och online. Nästa år ökar direktivet med 0,5 procentenheter till 4 procent, vilket motsvarar 680 timmar.

– Det går inte att säga allt och därför blir det emellanåt svåra avvägningar vad man ska välja. Ibland får man beskriva ett skeende snarare än vad som visas på bilden, medan det ibland är fokus på hur det ser ut, säger Olle Bernmark, programtextare och syntolk på SVT Språk & Tillgänglighet.

Syntolkning är när en röst beskriver vad som syns i bild och vad som sker. SVT:s syntolkningar strävar efter att fånga den upplevelse som förmedlas i bild – tolkningen ska inte bara registrera och rapportera, utan även i viss mån återge en känsla eller stämning.

– Om jag ska syntolka ett program börjar jag med att gå igenom programmet millimeter för millimeter och fundera på vad som ska sägas och när, berättar Olle Bernmark.

Viktiga ljud

Tolkning görs inte där det finns viktiga ljud som måste få höras. Svårbegripliga ljud förklaras, medan uppenbara ljud kan ingå som en självklar del i berättandet.

– Jag försöker att lägga min speaker i de ”opratade” sekvenserna för att inte störa det ursprungliga berättandet. Men ibland kan det bli nödvändigt att sänka ljudet på en dialog eller speakerröst om det behövs för tydligheten. Utgångspunkten är att syntolkningen ska smälta in i programmet på ett naturligt sätt och fungera bra även för tittare som inte har synnedsättning, säger Olle Bernmark.

Manuset innehåller många detaljer. Foto: Charlotta Lambertz

Läser in manus i studio

När förarbetet är färdigt skriver syntolkaren ett manus som sedan läses in i en studio.

– Vanligtvis läser jag in manuset i en studio med hjälp av en ljudtekniker. Men nyligen fick vi även klart ett eget syntolkningsrum på vår avdelning där vi själva ska kunna läsa in manus i en form av ”självkör”. Det är fortfarande ganska nytt och tanken är att vi ska kunna göra egna ljudinspelningar för att effektivisera arbetet, säger Olle Bernmark.

När förarbetet är färdigt skriver syntolkaren ett manus som sedan läses in i en studio. Nyligen fick avdelningen för Språk & Tillgänglighet klart ett eget syntolkningsrum där man kan läsa in manus i en form av ”självkör”. ”Det är fortfarande ganska nytt och tanken är att vi ska kunna göra egna ljudinspelningar för att effektivisera arbetet”, säger Olle Bernmark. Foto: Charlotta Lambertz

Utvecklat tillsammans med synnedsatta

År 2014 hade SVT krav att syntolka en halv procent av sitt svenska utbud. Idag har den siffran ökat till 3,5 procent, vilket motsvarar 595 timmar (680 timmar inklusive repriser). Urvalet baseras på produktioner där bilden driver berättelsen. SVT syntolkar allt egenproducerat drama, stora nöjessändningar som Melodifestivalen, Allsång på Skansen, realityserier, dokumentärer och julkalendern.

– Vi har på många sätt fått uppfinna vårt sätt att syntolka program där vi bland annat haft tät kontakt med ”Unga med synnedsättning” som har fungerat som referensgrupp och som har gett oss mycket värdefull ”input” om hur vi ska arbeta, säger Olle Bernmark.

Förklara ord

Nyligen har Olle Bernmark avslutat arbetet med att syntolka en svenska naturdokumentär som handlar om en vit älg. Här har det funnits många utmaningar när det gäller om vad han ska beskriva i filmen och hur.

– För en person som inte kan se är det till exempel inte självklart hur en älg ser ut, dess kroppsform, hur hornen är formade eller var på huvudet öronen sitter. Det blir många begrepp som måste förklaras för att det ska bli begripligt. Det är ett intressant arbete där jag måste sätta mig in i nya ämnen och får lära mig mycket om många olika saker, säger Olle Bernmark.

”Här måste jag ta ut svängarna”

Olle arbetar i huvudsak med textning av program, men arbetar sedan ett par år tillbaka även med syntolkning.

– Min huvuduppgift här på SVT är att texta tv-program. Då handlar det mer om att återge det som sägs rakt upp och ner utan att ändra eller tolka in några andra parametrar. Med syntolkning är det precis tvärtom – här måste jag ta ut svängarna, avslutar Olle Bernmark.

Fakta Syntolkning

Syntolkning är att tydliggöra vad som syns och sker i bild genom att muntligt beskriva och berätta. I år är kravet på SVT att syntolka 3,5 procent av utbudet, vilket motsvarar 595 timmar (680 timmar inklusive repriser). Urvalet baseras på produktioner där bilden driver berättelsen. SVT syntolkar allt egenproducerat drama, stora nöjessändningar som Mello och ESC, realityserier och dokumentärer. Syntolkningsversionen av programmet publiceras alltid i Play och ibland parallellt i SVT24.

Charlotta Lambertz

4 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör