15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 11 juni 2018 10:37 - Uppdaterad 11 juni 2018 12:13

Sara Fahlander

Krönika: Sara Fahlander, avdelningschef SVTi

”Vi främjar en lärande kultur där olika perspektiv ger större innovation”

SVTi:s ledningsgrupp har en mission. Vi säger bland annat:

“Vi tror på medarbetaren, tillit och öppenhet och vi arbetar för att vara en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Vi främjar en lärande kultur där olika perspektiv ger större innovation.“

Att skapa och utveckla ett arbetsklimat som främjar lärande är avgörande i arbetet med komplex tjänsteutveckling. I team med blandade kompetenser blir vi smartare tillsammans, förutsatt att vi vill samarbeta och att vi gemensamt förstår åt vilket håll vi ska. På sistone har jag fått flera indikationer som visar på att vi är på rätt väg.

Fallstudie på SVTi

Under våren har några psykologistudenter från Uppsala universitet gjort en fallstudie på SVTi med syftet att få syn på vilka processer och beteenden som finns som får bäst effekt på ett lärandeklimat. De baserar sitt resultat på kvalitativa data från intervjuer och observationer.

Studien visar att det som är viktigast för främjandet av fri kunskapsspridning på SVTi är: ”att be andra om hjälp när det är något en inte vet eller förstår”, ”att dela med sig av sin kunskap” och “att samarbeta med personer från andra team”.

Våra återkommande möten där medarbetarna delar kunskap och insikter, men även positiva och negativa upplevelser av själva arbetsprocessen, främjar ett lärande klimat, t ex morgonmötet daily, teamens demonstrationer av senaste sprintens utveckling och lärdomar, retrospektivmötet eller post-mortem (som bland annat förstår och hanterar incidenter).

Våga både lyckas och misslyckas

SVTi har som mål att låta medarbetarna ta en aktiv roll i utformandet av lösningar på arbetsuppgifter, vi vet vilket problem som behöver lösas, men teamet löser bäst hur detta bör göras. Men för att vara innovativ och våga både lyckas och misslyckas så behövs trygghet och tillit. När vi lyckas blir glädjen större av att vi delar den i gruppen, och misstag blir lättare att bära när vi ser dem som tillfällen för lärande. Om vi dessutom tar oss möjligheten att reflektera över vad som gått fel och hur vi kan förhindra att det händer igen, då utvecklas vi och blir hela tiden bättre och bättre.

När sen resultatet av medarbetarenkäten kom häromveckan så blev jag ännu gladare.

Den visar på ett mycket starkt resultat för SVTi både jämfört resten av SVT och arbetsmarknaden i övrigt.

Samarbete och engagemang

Samarbetet funkar bra, medarbetarna har ett gott samtalsklimat och respekt för varandra, vilket ger oss goda förutsättningar att skapa fantastiska tjänster.

SVTi har också en stor andel engagerade medarbetare som tycker att arbetsmiljön är god och som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Jag känner mig övertygad om att det har att göra med ett ledarskap som tydligt visar vart vi är på väg, vad som är mål och mening med vår utveckling, men som alltid låter medarbetarna ta ansvar för lösningen.

SVT är ett företag med flera parallella verksamheter som pågår samtidigt och som i viss utsträckning har olika förutsättningar. Men gemensamt är att vi alla hela tiden behöver verka för att skapa ett positivt arbetsklimat för ständigt lärande genom transparens och engagemang.

Sara Fahlander, avdelningschef SVTi

5 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör