5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Hanna Stjärne, vd för SVT. Foto: Janne Danielsson/SVT

Publicerad 25 april 2018 10:33 - Uppdaterad 2 maj 2018 09:55

”Det är signaler som vi tar på allvar”

Tisdagen den 24 april presenterades resultatet från den senaste SOM-undersökningen. Förtroendet för public service är fortsatt starkt men minskar – främst bland de unga.

– 73 procent har ett mycket eller ganska högt förtroende för SVT och det är en väldigt hög siffra. Endast 7 procent säger att de har ett lågt förtroende. Det är en i grunden mycket bra position där public service ligger i en helt egen liga förtroendemässigt. Samtidigt ser vi tecken på ett något minskat förtroende för SVT över tid och att förtroendet skiljer sig mellan olika grupper. Det är signaler som vi tar på allvar, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Årlig undersökning

Varje år gör SOM-institutet (samhälle, opinion, medier) vid Göteborgs universitet en undersökning om svenskarnas åsikter inom olika ämnesområden som till exempel demokrati, ekonomi, politik och medier.

Enligt undersökningen syns flera positiva trender när det gäller synen på hur Sverige utvecklas i stort. Bland annat upplever allt fler att den svenska ekonomin har förändrats till det bättre och förtroendet för samhällsinstitutioner som polisen, domstolar och skolan har ökat. Undersökningen visar på en minskad pessimism – allt fler menar att Sverige går åt rätt håll. Men totalt är det ändå fortfarande fler som anser att utvecklingen går åt fel håll.

Mediernas ställning har förändrats

När det gäller medieförtroendet pekar undersökningen på några utgångspunkter. Bland annat att mediernas ställning i samhället har förändrats kraftigt under de senaste decennierna, att medierna är mer omstridda idag än för bara några år sedan och att sociala medier i ökande grad bidrar med motbilder.

Förtroende för nyheter

Enligt SOM-undersökningen är förtroendet för radio och tv generellt större än för dagspressen. Äldre hyser ett större förtroende för nyheter än yngre. Sammantaget tycker 81 procent att nyheter i svenska medier i allmänhet är tillförlitliga. Samtidigt anser ungefär två av tre att journalister ofta vinklar nyheter efter sina egna åsikter.

Alltmer partipolitiserat

Undersökningen visar också att förtroendet har blivit alltmer partipolititiserat. Förtroendet för Public Service hos väljare som ideologiskt står klart till höger har minskat från 78 procent till 60 procent mellan år 2010 och 2017.

Bland Sverigedemokraternas övertygade väljare känner cirka en fjärdedel stort förtroende för public service, medan motsvarande siffra bland regeringspartiernas inklusive V är 84 procent.

Förtroendetapp

SVT har tappat i förtroende, mest bland de yngre åldersgrupperna. Mellan år 2010 och 2017 har andelen som hyser mycket/ganska stort förtroende minskat från 76 till 66 procent i åldersgruppen 16-29 år och från 80 till 72 procent i åldersgruppen 30-49 år.

Bland de äldre är dock tappet ganska litet, från 79 till 78 procent i åldersgruppen 65-85 år och från 76 till 74 procent i åldersgruppen 50-64 år.

Motsvarande förtroende-siffror för Sveriges Radio i de olika åldersgrupperna mellan år 2010 och 2017 är från 62 till 60 procent (16-29 år), från 74 till 69 procent (30-49 år) och från 75 till 73 (50-64 år). I åldersgruppen 65-85 år har förtroendet istället ökat till 77 procent 2017 jämfört med 75 procent 2010.

– Frågan är komplex och enligt forskning är en viktig del i förtroende närhet. Att SVT verkligen lyckas granska och spegla de frågor som rör sig över hela landet är avgörande för förtroendet. Det är såklart extra viktigt inför valet. Här kan SVT bli ännu bättre och vi gör en rad förändringar: Vi har fler journalister på våra 34 orter i landet än någonsin, vi ökar andelen lokalt innehåll i till exempel Rapport, vi flyttar viktiga sändningar och debatter från Stockholm till andra orter runtom i landet, vi gör 290 lokala valkompasser. Allt för att komma så nära människors viktigaste frågor som möjligt, säger Hanna Stjärne.

Läs Hanna Stjärnes tankar om den senaste tidens förtroendeundersökningarlänk till annan webbplats

Läs SVT kommenterar förtroendebarometern 2018
länk till annan webbplats

Slutsatser i SOM

Undersökningens slutsatser när det gäller medier är:

  • Medieförtroendet alltmer partipolitiserat
  • Unga tappar förtroende för public service
  • Fler källor till nyheter och information
  • Otydlighet kring vad mediernas –och i synnerhet public services –uppdrag är, och varför
  • Otydlighet kring vilka principer professionell nyhetsbevakning bygger på, och varför

Källa: SOM-institutet

Charlotta Lambertz

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör