5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Teamet bakom lokala Valkompassen: Per Carlsson, Jenny Altun, Marit Israelsson, Lisa Johansson, Kristofer Sjöholm och Hedvig Eriksson. Foto: Prescilia Haddad

Publicerad 9 april 2018 09:00 - Uppdaterad 12 april 2018 16:35

SVT:s lokala Valkompass ska ge fler perspektiv

Redan under tidigare valår har hela Sveriges väljarkår kunnat testa sina politiska sympatier via SVT:s Valkompass och har fått hjälp att hitta sitt riksdagsparti och sin riksdagskandidat. I år tar SVT steget vidare och lanserar också Lokala Valkompasser.

Nu satsar SVT stort på att bevaka hela landets politiska sakfrågor och erbjuder lokala Valkompasser, som omfattar alla kommuner och alla landsting.

– Det har aldrig gjorts en lokal Valkompass som täcker in alla Sveriges kommuner och landsting tidigare, så det är kul att vi äntligen kan erbjuda detta, säger Kristofer Sjöholm, projektledare för Valkompassen på SVT.

– Detta är ett lekfullt verktyg, samtidigt som det erbjuder ett faktabaserat sätt för väljarna att ta del av politikens viktigaste frågor.

Unga väljare

I förra valet 2014 gjorde över två miljoner människor SVT:s Valkompass och över 50 procent av förstagångsväljarna prövade den, visade Novus eftervalsundersökning.

– Ja, den viktigaste målgruppen är just de unga väljarna som vanligtvis inte tar del av SVT:s valutbud. Genom Valkompassen ger vi dem ett enkelt och lite roligare sätt att sätta sig in i de aktuella politiska frågorna, även på lokal nivå, säger Kristofer Sjöholm.

Projektledaren Kristofer Sjöholm och journalisten Jenny Altun från SVT Öst Foto: Per Carlsson

 

– Valforskning i Europa visar att valkompasser kan ge ett positivt utslag och öka det faktiska valdeltagandet så att fler går och röstar. Det gör att vi tycker det är viktigt att lägga kraft på att göra kompasser som håller en hög kvalité, så att osäkra väljare kan göra ett mer medvetet val.

Bakom arbetet med Lokala Valkompassen på SVT finns, förutom projektledaren Kristofer Sjöholm, ett utvecklingsteam på fem personer, redaktören Hedvig Eriksson, samt fyra lokala journalister, Per Carlsson och Lisa Johansson, från Sydväst, Jenny Altun från Öst och Marit Israelsson från Nord.

2500 partiföreträdare deltar

I mars deltog de redaktionella medarbetarna i projektet i en workshop i Stockholm, för att gå igenom hur de ska hantera all data som nu strömmar in, efter att de har skickat frågor till mer än 2500 partiföreträdare i 290 kommuner och 20 landsting. Alla partier som idag har mandat i kommuner och landsting, och som ställer upp i valet 2018, får vara med i Valkompassen.

Frågorna gäller vilken politik de vill driva, vilka hjärtefrågor de har och vilka specifika lokala frågor som just deras kommun och landsting brottas med. För att säkra att alla viktiga perspektiv kommer med, kan även SVT:s valansvariga redaktörer för respektive lokala nyheter, skicka in frågeställningar.

Hedvig Eriksson, journalist på SVT Nyheter, är den som arbetat med att samla in kontaktuppgifter till alla partier och kandidater i alla kommuner och landsting. Hon ser att svaren nu börjar komma in i insamlingsverktyget. Trots att det är ett stort och ambitiöst material, är det inte oöverkomligt att hantera i databaserna och redan nu kan hon urskilja några av frågorna.

Viktigaste frågorna i valet

– De viktigaste frågorna i valet verkar kretsa kring skolan, tryggheten i lokalsamhället, äldreomsorgen och den lokala infrastrukturen för vägar och boende, säger Hedvig Eriksson.

– Intresset för att delta är lika stort i hela landet och det märks att politikerna uppskattar att det nu blir lokala Valkompasser. Det finns ju många lokala partier, som inte hör till de etablerade, men som lyfter fram frågor som ligger nära människors vardag och det ger verkligen ger fler perspektiv på politiken.

Just nu arbetar redaktionen på att få in data fortlöpande och på att utmejsla tjänsten så att Valkompassen på ett smidigt och begripligt sätt kan erbjuda väljarna ett resultat på både kommun- och landstingsnivå.

– Jag tror verktyget blir användarvänligt och för en person som inte är så van att sätta sig in i politiken, eller inte ens tänkt att rösta, så kanske det är just det här som får personen att verkligen gå iväg. På det viset är det här bra för demokratin faktiskt, säger Per Carlsson, som till vardags är reporter på SVT Nyheter Skåne.

Per Carlsson, reporter på SVT Nyheter Skåne och en av dem som jobbar med den lokala valkompassen.

 

Urval av frågor

Redaktionen arbetar just nu också med urvalet av kompassfrågorna. När detta är klart skickas de ut till de lokala partierna som då har några veckor på sig att svara innan Valkompassen lanseras för väljarna.

– Utmaningen för oss som jobbar med detta är att hantera den stora mängden information och för väljarna är nog utmaningen att det politiska landskapet ser ut på ett helt nytt sätt idag - flera partier riskerar ju att åka ur riksdagen, säger Per Carlsson.

Per Carlsson berättar att de under workshopen pratat om att politiken ser annorlunda ut också på grund av ett begynnande glapp mellan stad och land, ung och gammal och infödda – utlandsfödda svenskar och att det gör att väljarna frågar efter andra parametrar än höger/vänster. Så för de 34 lokala nyhetsredaktionerna runt om i Sverige finns nu möjlighet att också fånga upp intressanta nyheter i materialet.

– Det är ju inte självklart längre att de lokala politikerna håller sig till samma linje som det egna riksdagspartiet, utan driver frågor som inte alls finns på riksplanet. Sådant är intressant att snabbt kunna bevaka, säger Per Carlsson.

Valbevakning i SVT

Detta valår 2018 vill SVT nå så många tittare och väljare som möjligt med sin valbevakning och försöker därför göra det på flera olika sätt, dels genom engagerande, trovärdig och oberoende journalistik, i valprogram och debatter på riksplanet och lokalt, dels med satsningar på helt andra plan.

Ett exempel är dialogprojektet #dinröst som finns under SVT:s konton i sociala medier, där människor kan dela med sig av sina egna berättelser i rörligt material. Ett annat exempel är projektet Fika med SVT som bjuder in publiken till samtal i hela landet. Och så kommer nu den Lokala Valkompassen, som lanseras i juni på svt.se.

Fakta: Valet 2018 i SVT

Valprogram i SVT – du kan följa partiledardebatter, valdebatter och specialprogram. Online - du kan matcha dina åsikter om politikens sakfrågor mot partiernas och politikernas via Valkompassen och du kan följa nyhetsbevakning på svt.se
I sociala medier – du kan följa dialogprojektet #dinröst och dela dina egna tankar.
Fika med SVT – du kan bli inbjuden till samtal med SVT i hela landet.

Även andra medier i Sverige erbjuder olika slags valkompasser för riksdagsvalet, men den lokala Valkompassen är det endast SVT som tar fram. Nytt för i år är att SVT erbjuder andra lokala nyhetsmedier att publicera SVT:s Valkompass, något som tex Stampen, Gota Media, Hall Media, NTM, och NWT-koncernen nappat på.

Utvecklarna bakom Valkompassen är: backendutvecklare Fredrik Stålnacke och Rickard Andersson, frontendutvecklare Robert Novo, interaktionsdesigner Johan Hallberg, design Annika Hövik.

Lena Wemar

9 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör