22 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

SVT Arkivs Michael Holst med några gamla Bergman-rullar som nu säkras för eftervärlden. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Publicerad 23 mars 2018 12:07 - Uppdaterad 4 april 2018 11:09

Operation rädda filmen fortsätter

Ett 70-tal medarbetare i TV-huset har nu utbildats för att medverka i den avslutande digitaliseringen av SVT:s arkivskatt.

I början av 2017 berättade Vipåtv om att en storskalig skanning av SVT:s filmarkiv inletts, tack vare att ny teknik möjliggjort snabb och kostnadseffektiv överföring.

70 000 timmar film låg i Radiohusets undre regioner och väntade.

– Det kommer att ta minst fem år, sa SVT Arkiv & Rättigheters chef Irene Tostar då.

Nu, efter ett drygt år av digitalisering har Arkivet hunnit med att överföra cirka 3 000 timmar till digitala filer i Meta, alltså bara några få procent av allt material som väntar. Men Irene Tostar säger att det är enligt plan.

– Vi håller på och utvecklar teknik och arbetsflöden, så takten kommer så småningom att öka. Dessutom har vi utbildat väldigt många operatörer förklarar hon.

Strötider utnyttjas

Ny och gammal teknik i skön förening när filmrullar ska bli datafiler. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Det är personal i en rad kategorier som utbildats för att köra den utrustning som hyrdes från Danmark för drygt ett år sen och som möjliggör att en timmes film kan skannas på 12-15 minuter.

– Det är exempelvis fotografer och redigerare vars strötider nu fylls ut med medverkan i det här stora arbetet, säger Irene Tostar.

Stora datamängder

Vid ett av klippborden sitter Johan Henriksson. Han är ansvarig för de tekniska lösningarna kring den stora filmdigitaliseringen.

– Mitt fokus är att göra processen snabbare och mer effektiv. Inte bara vid själva digitaliseringen, utan hela den omkringliggande processen med att finalisera, exportera samt ingesta filerna till vårt MAM-system (META). Vi hanterar ungefär 1,5-2 Tb varje dag, så det är en ansenlig datamängd som skall bearbetas, förflyttas samt importeras varje dag.

Johan Henriksson jobbar med att förbättra teknik och arbetsflöden i den stora filmdigitaliseringen. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Vad har varit den stora utmaningen?

– Den tekniska utmaningen var till en början mycket stor, men målbilden var hela tiden att kunna hitta lösningar som möjliggjorde att både bild och ljud kunde digitaliseras simultant i eller snabbare än 4 gånger normal uppspelningshastighet. I dag så digitaliserar vi i marschfarten 110 bilder per sekund (normal hastighet är 25) men det går att köra så snabbt som upp till 150 bilder per sekund med nuvarande tekniska lösning, säger Johan Henriksson.

Räddningsarbete

Bakgrunden till digitaliseringen av filmarkivet är förstås en önskan att SVT:s skatt av gammal film ska bli mer tillgänglig och användas mer. Men det handlar lika mycket om att rädda filmskatten från undergång. För en del av de gamla filmerna som plockas fram är vinägerangripna, vilket förstör filmen. Och inte nog med det, angreppen sprider sig till andra filmer.

Johan Samskog och Tobias Tigerschiöld jobbar inte minst med att hämta filmer som ska digitaliseras i arkivets magasin under Radiohuset. Foto: Mats Carlsson-Lénart

– Vi bryter förfallet, fryser programmen i den kondition de just nu befinner sig i och bevarar en digital version i mycket bra kvalité, förklarar Michael Holst som arbetat 24 år i arkivet.

De vinägerangripna filmerna förs till ett speciallager i Rotebro som tillhör Filminstitutet för att inte fler filmer i SVT:s filmarkiv under Radiohuset ska förstöras.

Alla slags program

Hur kommer det sig då att filmarkivet är så stort? Jo, för att under SVT:s första 30 år så gjordes nästan alla inspelningar på film. Videokameror, som exempelvis Betacam, kom först i början och mitten av 1980-talet.

– För 35 år sen gjordes fortfarande de flesta nyhetsinslag på film. Och alla inslag har sparats, berättar Irene Tostar.

Irene Tostar är chef för Arkiv & Rättigheter och som sådan även ansvarig för filmdigitaliseringen. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Även råmaterial har sparats om det bedömts att materialet är unikt.

Men filmarkivet består förstås av mycket mer än nyheter. Drama inte minst. Och alla typer av inspelade program.

– Och det är inte bara SVT-producerat materiel utan också film från tiden före TV i Sverige. Bland annat massor av gamla SF-journaler, säger Irene Tostar.

(År 1964 köpte Sveriges Radio in hela SF:s arkiv av journaler och andra kortfilmer, de allra äldsta från 1896!)

Vem minns idag Dagboken eller Seglarskolan? Men nu räddas rullarna från undergång. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Minskande del

SVT Arkiv & rättigheter har som avdelning i företaget krympt en hel del under det senaste året.

– Vi är i dag cirka 30 medarbetare och det är några färre än förut. Inte minst har arkivförsäljningen överflyttats till SVT International men även exempelvis Öppet arkiv och reprishandläggarna har överförts till andra avdelningar säger Irene Tostar.

Fakta: SVT Arkiv & Rättigheter

– Bevarar och tillgängliggör SVT:s ”arkivskatt”

– Cirka 30 medarbetare, fördelade på två grupper; Metadata/system respektive Kundtjänst/
tillgängliggörande.

Mats Carlsson-Lénart

2 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör