15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand anser att det finns stora brister i MPRT:s rapport. Foto: Johan Paulin/SVT

Publicerad 21 mars 2018 15:18 - Uppdaterad 4 april 2018 10:59

”Ett utökat nyhetsuppdrag kräver ökade resurser”

Myndigheten för press, radio och tv föreslår ett förtydligande av villkoren i SR:s och SVT:s sändningstillstånd för att stärka den lokala nyhetsbevakningen i landet. SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand anser att ett utökat nyhetsuppdrag i så fall kräver ökade resurser.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) överlämnade i slutet av förra veckan rapporten "Ett speglingsuppdrag för ett förändrat medielandskap" till Kulturdepartementet. Myndigheten har på regeringens uppdrag analyserat effektiviteten i de villkor som rör Sveriges Radios och Sveriges Televisions uppdrag att spegla hela landet.

I rapporten konstateras att vissa av villkoren saknar ett tydligt formulerat lokalt perspektiv samt att inget av villkoren pekar särskilt på nyhetsförmedling och samhällsbevakning i svagt bevakade områden. MPRT föreslår därför att programbolagens villkor förtydligas till att även omfatta dessa områden. Myndigheten vill också att SR och SVT ska redovisa vad bolagen gör för satsningar för att säkerställa nyhetsförmedlingen och samhällsbevakningen i svagt bevakade lokala områden.

Brister i rapporten

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand är positiv till att rapporten pekar ut den viktiga roll som public service har när det gäller både nyhetsförmedling lokalt och Sverigespegling i stort. Men han anser att det finns brister i rapporten.

– Det är problematiskt att MPRT blandar ihop frågor som rör lokal nyhetsförmedling för en lokal publik och Sverigespegling i stort. Det är också en stor brist att rapporten inte tar hänsyn till SVT:s speglingsuppdrag inom ramen för allt utbud som inte är nyheter.

Jimmy Ahlstrand tar upp flera exempel på SVT-program som speglar hela Sverige, som Sveriges bästa hemtjänst som spelades in i Vännäs till Sommarlovsmorgon som spelas in på plats i Malmö. Dessutom har SVT dramaserier som Midnattssol från Kiruna och faktaprogram som Antikrundan och Det sitter i väggarna som speglar olika delar av landet.

Ökade resurser behövs

Enligt MPRT:s bedömningar kan förslaget få konsekvensen att SR och SVT behöver lägga större resurser på lokal nivå exempelvis genom nya arbetssätt, nya tekniska lösningar och/eller genom att utöka antalet redaktioner och antalet journalister. MPRT konstaterar att det kan innebära att SR och SVT behöver omfördela sina resurser, något som Jimmy Ahlstrand tror blir svårt.

– Om man finansierar ett ökat nyhetsuppdrag genom att dra ner på Sverigespeglingen i de övriga programmen går något förlorat. Därför bör ett eventuellt ökat uppdrag kopplas till ökade resurser. I det läget kan man definitivt tänka sig ett ökat nyhetsuppdrag för SVT, också lokalt. Vi skulle kunna utveckla både vår närvaro på fler orter och, med en starkare journalistisk bevakning på plats utanför Stockholm, bättre spegla landet i riksprogrammen.

Kommersiella aktörer

Enligt MPRT:s rapport kan en utökad lokal närvaro för SR och SVT påverka möjligheterna för kommersiella bolag att bedriva lokal medieverksamhet och myndigheten anser att det därför är viktigt att programbolagen agerar så att de inte riskerar att försvaga förutsättningarna för de kommersiella aktörerna.

– Vi är övertygade om att ett starkt public service går att förena med bra villkor för kommersiella medier. Man gör det dock inte om man gör public service närvaro beroende av de kommersiella mediernas frånvaro. Många gånger är det bra med publicistisk konkurrens på en ort, menar Jimmy Ahlstrand.

Han anser att det skulle skapa en konstig och omotiverad obalans i rapporteringen om SVT bara ska finnas där de kommersiella aktörerna inte finns. Det skulle enligt honom inte heller vara förenligt med andra delar av SVT:s uppdrag, till exempel beredskapsuppdraget som kräver att SVT bevakar hela landet.

– Det är bättre att uttrycka ett sådant hänsynstagande positivt, det vill säga att public service ska sträva efter att bidra till mediemångfalden lokalt. Med ett sådant uppdrag i ryggen tror vi att frågan om hur det kan ske bäst kan lösas genom samtal mellan oss och de olika lokala medieföretagen, säger Jimmy Ahlstrand.

Läs mer hos Myndigheten för press, radio och tvlänk till annan webbplats

ANNA THODENIUS

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör