22 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Unga upp till 19 år lägger allra mest tid på rörlig bild samtidigt som de lägger absolut minst tid på SVT, oavsett broadcast eller online (mörklått = SVT i broadcast och ljusblått = SVT online). (Illustration Lasse Widlund)

Publicerad 16 februari 2018 10:21 - Uppdaterad 4 april 2018 10:09

Unga lägger mycket tid på rörlig bild - men väljer bort SVT

SVT klarar sig hyggligt i konkurrensen under 2017. I alla fall om man ser till broadcastmarknaden. När det kommer till online har SVT svårare att hänga med på grund av starkt växande konkurrerande aktörer.

Det framgår av den årsrapport för 2017 som SVT Publik- och Utbudsanalys sammanställt.

Tomas Lindhé

Konsumtion av rörlig bild fortsatte att öka 2017. När publiken själva får uppskatta hur mycket de tittar på rörligt hamnar genomsnittet på 136 minuter per dag. Det är en dryg kvart mer än för fyra år sedan.

Mest anmärkningsvärt

Hur fördelningen av tittartid på rörlig bild ser ut i olika målgrupper är dock det som Tomas Lindhé tycker är mest anmärkningsvärt.

– Vi ser en extrem ytterlighet i grupperna mellan 9 och 19 år, säger han. Dessa lägger allra mest tid på rörlig bild samtidigt som de lägger absolut minst tid på SVT, oavsett om vi talar broadcast eller online, säger han. Motsvarande mönster syns i grupperna 20–59-åringar utan högre utbildning.

Det betyder att SVT har fortsatt svårt att få de riktiga storkonsumenterna av rörlig bild att hitta eller välja utbud från SVT.

– Dessa insikter är viktigt att ha i bakhuvudet när vi ser på hur användningen av vårt utbud utvecklas, menar Tomas Lindhé. Till exempel utgörs 45 procent av den totalt tittade tiden i SVT:s onlinetjänster av tittande på utbud beställt för barn och unga, en andel som fortsätter öka. Av tittartiden i SVT:s broadcastkanaler är motsvarande andel bara 4 procent.

Tomas poängterar att detta är en ögonblicksbild och menar att vi kommer att se en successiv förflyttning i fler målgrupper vartefter onlinemarknaden mognar.

Så här väljer alla i Sverige att fördela sin tittartid per dag. (Illustration: Lasse Widlund)

 

Inköp störst online, nyheter i broadcast

I SVT Play är det inköpta program som publiken lägger mest tid på 2017, när utbud för barn och unga räknas bort. 26 procent av den totala tittartiden läggs på program i uppdragsgenren Inköp, följt av Drama med 18 procent. I SVT:s broadcastkanaler är det i stället Nyheter och Sport som har de högsta tittartidsandelarna.

– Att notera när vi sammanfattar 2017 är också hur användningen av olika skärmar utvecklats, säger Tomas Lindhé. För några år sedan pekade onlinekonsumtionen på ett tydligt individuellt beteende: Var och en valde sina program efter sina preferenser och på en egen skärm. Den nu närmast explosionsartade utvecklingen av onlinetittande via stor tv-skärm visar att tillsammanstittandet fått nytt fäste. Onlinetittandet utmanar därmed också "kanaltittande" på ett mer fysiskt sätt när samma skärm används.

För publikens tittande på nyheter broadcast är SVT fortsatt dominerande, även i yngre grupper. Även konkurrenssituationen för nyheter online är i princip oförändrad, med Aftonbladet och Expressen som tydliga dominanter.

Så här väljer de äldre tittarna att fördela sin tittartid per dag. Det mörkblåa illustrerar SVT i broadcast och det ljusblåa SVT online. (Illustration: Lasse Widlund)

 

Samband användning och värdering

SVT:s strategiska mål handlar bland annat om vikten att ha en relation med Sveriges befolkning, åtminstone 9 av 10, varje vecka. De senaste åren har det blivit allt svårare att nå det målet, även om den negativa trenden för SVT:s samlade räckvidd avstannade 2017 och nu ligger på 86 procent.

Måtten för vad SVT har för värde på det individuella planet och för samhället fortsätter dock utvecklas negativt. Tomas Lindhé menar att sambanden därmed blir tydliga.

– Personer som i dag aldrig använder eller kommer i kontakt med SVT har av naturliga skäl svårt att värdera oss. För dem måste vi framför allt öka kännedomen, nyfikenheten och användningen om vi ska kunna bryta trenden, säger han. Även hos de delar i befolkningen som bara sällan kommer i kontakt eller använder SVT behöver vi få upp användningen. Utmaningen blir allt större att nå det växande mediebruset, men lyckas vi få sällananvändarna att också upptäcka det som är relevant för dem hos SVT, har vi större chans att öka såväl värdering som lojalitet.

Kritikerna

Tyngdpunkten i de här grupperna icke- och sällananvändare ligger i åldersspannet 20 till 40 år. Men Tomas Lindhé nämner även en tredje grupp – kritikerna – som ger SVT låg värdering, trots en relativt hög användning.

– Det kan vara extra utmanande för SVT att nå dessa, att lyckas skapa identifikationsmöjligheter i kritik som grundar sig i värderingar och politisk inriktning, avslutar Tomas Lindhé.

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör