22 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

UR och Radiotjänst

Publicerad 25 januari 2018 12:12 - Uppdaterad 4 april 2018 09:22

UR tar inte ställning till skatteförslaget

UR håller med om att en ny finansieringsmodell behövs. Radiotjänst kritiserar i sitt remissvar utredningen på en rad punkter, inte minst för att fördelarna med alternativet utvidgad apparatavgift inte värderats fullständigt.

Medan SVT tydligt tar ställning för utredningsförslaget om en Public service-avgift via skattsedeln och SR vill vänta med en ny finansieringsmodell tills det att Public service skyddats i grundlagen väljer UR att inte ta ställning till förslaget som utredningen förordar.

– Vi ser både för- och nackdelar med den föreslagna modellen. Är det så att regering och riksdag beslutar om en skattemodell så pekar vi på en del risker med detta samtidigt som vi tydligt bejakar alla förslagen som föreslås stärka oberoendet, säger UR:s strategichef och tf vice vd Cecilia Roos till Vipåtv.

Vill ha ändring

Cecilia Roos, tf vice vd. (foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio)

Men Cecilia Roos understryker att UR inser behovet av att förnya finansieringen av Public service.

– UR instämmer tydligt i att vi måste byta till en ny modell som är plattformsoberoende och instämmer i en rad förslag där det tydligt anges att finansieringsmodellen ska kallas för public service-avgift och gå endast till UR, SVT och SR.

Cecilia Roos upprepar att omtanken om UR:s och övriga programbolags oberoende är det centrala i UR:s yttrande.

– Teknikutvecklingen medför att vi behöver byta till en plattformsneutral modell. Om riksdagen beslutar om att public service ska finansieras via skatten, blir det viktigt att stärka oberoendet. För UR är stärkt oberoende och längre tillståndsperioder, där medelstilldelningen avser hela perioden, en grundförutsättning för en ny finansieringsmodell.

Radiotjänst kritiskt

Carl-Gustav Johansson, Radiotjänsts vd (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Som tidigare rapporterats förordar PS-kommittén i sitt betänkande att Radiotjänst i Kiruna avvecklas och att den nuvarande radio- och TV-avgiften ersätts med en obligatorisk avgift/skatt via skattsedeln. Men i sitt yttrande över betänkandet underkänner Radiotjänst stora delar av utredningens underlag och argument.

– Vi anser att utredningen i flera avseenden dragit felaktiga slutsatser och använt dessa som motiv för en mycket stor förändring av finansieringen. En förändring som, i värsta fall, kan få långtgående negativa konsekvenser för Public service. Dessa risker är alltför knapphändigt beskrivna, säger Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson till Vipåtv.

Utvidgad apparatavgift

Radiotjänst förordar, liksom bland andra Sveriges Radio och Journalistförbundet, en utvidgad apparatavgift, vilken enligt företaget skulle kunna införas relativt lätt – genom en mindre justering av befintlig lagstiftning.

– Det hade säkrat och stärkt nuvarande modell för lång tid framöver, säger Carl-Gustaf Johansson.

I vilken grad påverkas er analys och ert yttrande av kampen för Radiotjänst i Kirunas fortsatta existens?

– Egentligen inte alls. Vi har gjort vår bedömning baserat på erfarenheter av nuvarande modell och föreslagit förändringar som inte äventyrar Public service framtid i Sverige, säger Carl-Gustav Johansson.

SVT övervägande positivt till finansieringsbetänkandet

SR står fast vid motstånd till avgift på skattsedeln

MATS CARLSSON-LÉNART

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör