20 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 16 januari 2018 16:13 - Uppdaterad 4 april 2018 08:36

Valbevakning med hela landet i fokus

Valet av Donald Trump och om Brexit påverkar SVT:s valbevakning.

– I både USA och Storbritannien fanns en berättigad kritik om att medieföretagen inte fanns där människor lever och att de därmed inte förstod vad som höll på att hända, säger Karin Hübinette, projektledare för SVT:s valsatsning.

– Det ska inte ske här.

Karin Hübinette har en tydlig vision för SVT:s valbevakning.

Den är att ingen väljare ska gå till valbåset, eller avstå, med upplevelsen att deras verklighet inte har beskrivits i SVT:s valutbud.

– Vårt valarbete börjar nära människorna. På så sätt räknar vi med att kunna spegla vad som händer i hela landet.

Det kan låta som en floskel. Erfarenheterna från ett antal val runt om i världen visar trots allt att många väljare inte känner igen sig i medieföretagens verklighetsbeskrivning. Och omvänt, medier har inte alltid lyckats se eller begripa vad som händer i respektive land.

– Vår lycka är att vi har ett finmaskigt nät av lokalredaktioner runt om i landet. Det ger oss förutsättningarna att klara av att beskriva vad som händer i alla delar av landet. Men det räcker inte, vi måste även bli bättre på att lyssna på dem vi möter.

Hela Sverige - och fler perspektiv

Ett ledord för hela valbevakningen är följdriktigt - hela Sverige. Ett annat är - fler perspektiv.

– Det betyder att vi måste orka titta på varje fråga både utifrån ett antal olika landsändar och vinklar. Här kommer de lokala redaktionernas arbete att spela en viktig roll.

Den stora utmaningen är att få alla de 900 medarbetare inom SVT Nyheter - spridda över hela landet - att känna sig som delar i SVT:s stora valmaskin. Det handlar både om att de som sitter i Stockholm ska höra och förstå dem som jobbar ute i landet. Och att lokala reportrar måste ha, eller få kunskap och förståelse för, vad som krävs av ett reportage för att det ska kunna få nationell spridning.

– Det är fantastiskt att ha tillgång till så många duktiga reportar samtidigt som det är en hisnande utmaning att få allt att fungera.

Arbetsgrupp

Karin Hübinette

Till sin hjälp har Karin Hübinette skapat en arbetsgrupp där personer från olika delar av landet ingår. Allt övervakat av valgeneralen Eva Landahl.

Precis som SVT ska ha ögon på vad som händer är det många som håller koll på att SVT:s olika redaktioner gör sitt jobb. Framförallt att bevakningen är opartisk och balanserad. En inte helt enkel uppgift i ett alltmer polariserat land.

– Synen på Sverige skiljer sig åt beroende på vem du är och vilken bakgrund du har. Det har skapat motsättningar som inte är så enkla att hantera. Och det ställer krav på oss att oavsett vad vi skildrar, eller utifrån vilken position vi berättar en historia, alltid måste fundera på om vi går i någons ärende.

Det är i och för sig en princip som gäller allt journalistiskt arbete men som blir tuffare under en valrörelse.

– Jag tycker att vi vanligtvis lyckas beskriva vårt alltmer komplexa land ur en rad olika perspektiv, trots det kommer många att hävda att de känner igen sig i vårt utbud. Det enda vi kan göra är att lyssna på dem och fundera på om det ligger något i deras kritik.

Återupptar fikabesöken

Ett annat sätt är att bjuda in publiken till samtal. Därför återupptar SVT inom kort sina fikabesök runt om i landet.

Rebecca Randhawa Bergmark och Mats Knutson träffar gymnasieungdomar på Tumba Gymnasium, där trailern för Valfika2018 spelades in. (Foto: Tomas Hallstan)

SVT fikar med publiken. (foto: Tomas Hallstan)

Karin Hübinettes personliga förhoppning är att arbetet med årets valrörelse ska leda till att SVT Nyheter framöver i högre grad än i dag kommer att sätta hela landet i fokus.

– Valet kräver att vi samarbetar och förhoppningsvis lär vi oss något nu som vi kommer att ha nytta av framöver.

Hon har även en rad tankar om vad valrapporteringen ska innehålla. Några saker är givna, många av de program vi är vana att se i rutan kommer att dyka upp igen. Debatter självklart, både med alla partiledare och mellan statsministerkandidaterna. Utfrågningar - javisst. Valvaka och mycket annat. En ny idé som Karin Hübinette hoppas ska förverkligas är att få partiledarna att komma till tv-huset dagen efter valet för ett framåtblickande samtal.

Specialsatsningar online

Större förändringar jämfört med förra valet blir det online. Både i mer löpande bevakning, men även i ett antal specialsatsningar. På webben kommer det även att finnas både nationella och lokala valkompasser.

– Vi måste finnas till även för dem som enbart väljer att följa valet via digitala plattformar. Tilltalet kan komma att skilja sig åt, men oberoende var man tar del av SVT:s utbud ska man få samma känsla av kvalitet.

Satsningen på online beror inte på att broadcast har spelat ut sin roll. Snarare tvärtom, båda de stora nyhetsprogrammen behåller sin publik. Aktuellt har under det senaste året till och med lyckats locka till sig fler unga tittare jämfört med tidigare.

Även när det gäller hur valprogrammen angriper olika samhällsfrågor vill Karin Hübinette se en viss nyorientering.

– Journalister är, och ska vara, problemsökande robotar men vi har pratat mycket om att vi inte bara ska lista olika eländen. Lika viktigt är att visa på hopp och lösningar. Även det måste vi göra på ett balanserat sätt, det som är en lösning för en person, är inte självklart det för andra.

Integrationen

Att integration kommer att vara en av valet viktigaste frågor är ingen djärv gissning och den kommer därför att finnas som en underton i flertalet av de ämnen som kommer att avhandlas. Samtidigt som den vanliga bevakningen av dagsaktuella frågor kommer att finnas som en botten under hela valrörelsen.

– Vi har funderat mycket på hur vi ska hantera utmaningen med fake news. Att berätta att något inte är sant för någon som inte har något förtroende för oss fungerar sällan. Det enda vi kan göra för att nå dem som misstror oss är att vara maximalt transparenta om varför vi gör ett inslag och varför vi har valt en viss vinkel.

Däremot har Karin och hennes kollegor inte funderat så mycket på hur de ska agera om någon främmande makt skulle försöka påverka valet. Lösningen på det problemet är, anser Karin Hübinette, att arbeta traditionellt och inte publicera sådant som SVT inte själv kan kontrollera. Det gäller inte minst under de allt vanligare livesändningarna.

– Direktsändningar är i sig en risk men jag känner mig trygg med det vi gör live, inte minst eftersom vår direktdesk under de senaste åren har fått många tillfällen att öva. Det gör att de har hittat fungerade sätt att hantera rykten som inte är bekräftade, oftast genom att säga att vi just nu inte vet vad som har hänt eller vad som är sant.

Balans mellan det snabba och långsamma

- Jag känner mig trygg. Jag ska trots allt inte bestiga berget själv, säger Karin Hübinette. (foto: Per Westergård)

Karin Hübinette menar att det måste finnas en balans mellan det snabba och det långsamma nyhetsarbetet.

– Vi måste både kunna fånga upp det som händer i ögonblicket och gräva fram egna väl underbyggda nyheter. Mitt mål är därför att planera arbetet på ett sätt som gör att inte alla behöver springa på varje boll.

Det som oroar henne mest just nu är hur hon ska klara av att få alla, på alla orter, att känna sig inkluderade i arbetet.

– Det är en ynnest att vi har så många skickliga medarbetare, men det är en utmaning att få kommunikationen mellan så många personer och redaktioner att fungera.

Samtidigt medger hon att det ibland känns som om hon är på väg att bestiga ett berg som hon inte vet hur högt det är.

– Men jag känner mig trygg, jag ska trots allt inte bestiga det själv utan kommer att göra det i armkrok med mängder av kollegor.

PER WESTERGÅRD

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör