22 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

– Genom att ha en enda desk undviker vi att flera olika redaktioner samtidigt arbetar med att bevaka samma sak på samma sätt, säger Jonas Jungar, chef på Svenska Yle. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 9 januari 2018 16:05 - Uppdaterad 4 april 2018 08:34

Stor digital förflyttning - med publiken i fokus

Den svenskspråkiga teven och radion i Finland satsar hårt på att fånga ny publik och utöka kontakten med publiken.

Jonas Jungar har ett nyinrättat chefsjobb med det ansvaret.

Under förra året genomfördes en ganska radikal omorganisering av Svenska Yle. De tidigare olika avdelningarna för bland annat nyheter, fakta och kultur slogs ihop och i stället bildades en enda stor desk för allt material.

– De gamla uppdelningarna var inte längre relevanta, de traditionella etiketterna stämmer liksom inte längre, säger Jonas Jungar när Vipåtv träffar honom på Stockholms Central, efter att han deltagit i en utbildning i vår huvudstad.

Fler vinklar

I stället är det plattformar och olika format för publiceringar som gäller. Sociala medier och webb blir allt viktigare, samtidigt som traditionell broadcast ska göras som vanligt.

­­– Genom att ha en enda desk undviker vi att flera olika redaktioner samtidigt arbetar med att bevaka samma sak på samma sätt. I stället kan vi nu göra fler olika vinklar på en händelse, vilket ju är bra för publiken, säger Jonas Jungar.

Star Wars - en väckarklocka

Jonas Jungar - nyhetsankaret som blev chef för kvalitetskontroll och publikdialog. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

En väckarklocka för Svenska Yle, som lite kom att föda tanken på att organisera om, var premiären av Star Wars-filmen i december 2015.

– Då konstaterades efteråt att vi hade hela sju olika publiceringar om denna film, ungefär på samma tema. Det kändes lite överdrivet. Vi kunde haft både färre publiceringar och fler olika vinklar i stället. För det viktiga är att fundera utifrån innehållet vi ska bevaka, inte utifrån vår egen organisation. I vilket medium passar detta ämne bäst, och i vilken form? Då tror jag också vi bättre utnyttjar den sakkunskap som finns bland personalen. Alla kan och ska inte göra allt!

Inte som SVT

Bra att ha i bakhuvudet här och som skiljer Svenska Yle från SVT är: 1. Yle är ”trimedialt” och arbetar både med TV, radio och online. 2. Svenska Yle är en förhållandevis liten PS-organisation med endast ca 400 anställda och en målgrupp på cirka 265 000, det vill säga de personer i Finland med svenska som modersmål.

– Det är ju naturligtvis åtminstone något enklare för oss på Svenska att göra en sån här förändring, jämfört med om man skulle föra något liknande på Finska, som förstås är den dominerande delen av Yle.

Jobbat med allt

- Den stora framtidsutmaningen är hur vi ska få fler att nå vår webb, och framförallt då sådana som inte tittar, lyssnar eller läser oss idag. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Jonas Jungar kommer ursprungligen från Åbo och har en gedigen bakgrund inom finländsk PS. Började som sommarredaktör i hemstaden, sedan fick han jobb som producent av skolprogram. Så småningom hamnade han i Yles stora TV- och radiohus i Helsingfors, och blev bland annat nyhetsankare och jobbade i olika redaktörsroller.

– Jag har nog haft praktiskt taget alla funktioner man kan ha. Även korre, några år i Bryssel.

Så kanske var det inte konstigt att Jonas Jungar blev en av de som valdes för att leda Svenska Yles nya organisation med sin stora desk för allt.

­–Vi är fyra chefer sammanlagt, två stycken roterar som ansvariga för den dagliga produktionen – en som ansvarar för projekt och långtidsplanering och så jag då, chef för kvalitetskontroll och publikdialog. Med ansvar för den stora framtidsutmaningen – hur vi ska få fler att nå vår webb, och framförallt då sådana som inte tittar, lyssnar eller läser oss idag, säger Jonas Jungar.

På väg framåt

Jungar har bara haft sitt jobb sen 1 september men vad har han hunnit med hittills?

– Det handlar om flera olika saker. Vi jobbar bland annat mycket med att få en enhetlig look på webben, med stilistik och tilltal. Mycket viktigt är också att få ner volymen, minska antalet publiceringar. Less is more!

–Och en tredje nyckel är att titta mer på webbstatistik – vad är det som lockat och intresserat vår publik. Det är ju så fantastiskt att man kan få så mycket information om onlinepublikens beteende. Att jämföra då med TV-siffrorna som är grova och inte säger så mycket.

- Vi jobbar bland annat mycket med att få en enhetlig look på webben, med stilistik och tilltal, säger Jonas Jungar. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Har ni sett något resultat av era ansträngningar?

– Ja, vi ser att tiden som varje besökare är inne på en publicering ökat med 45-50 procent och det är roligt! Längre lästid är ett mycket mer eftersträvansvärt resultat än bara antal klick som ju inte säger särskilt mycket, menar Jonas Jungar.

Läser varje text

Den medvetna satsningen på färre publiceringar innebär att det finns mer tid att jobba med varje text. Det gäller att i organisationen gjuta in en medvetenhet om att textversionen av nyheten är minst lika viktig som speakertexter och radioprator.

– Så nu i början läser och kollar jag själv varje längre text innan den läggs ut på Svenska Yles webb. Det ska inte vara en ren inslagstext utan en journalistisk produkt som kan fånga upp människor som sitter och surfar på sina mobiler. Rubriker är jätteviktiga, de inledande meningarna, fortsätter Jonas Jungar.

Får bassning ibland

Jonas Jungar hoppas att det ska växa fram en webb-berättarkultur som är lika stark som tv- och radioberättarkulturen. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Så ibland får yle-reportrarna bassning och får göra om. Men sådana erfarenheter ska förhoppningsvis göra det tydligt för medarbetarna hur viktigt och även roligt det är att vässa webbartiklarna.

– Jag kan ju inte i all framtid läsa alla artiklar utan i den funktionen måste jag göra mig överflödig. Men förhoppningsvis växer det fram en webb-berättarkultur som är lika stark som den teve- och radioberättarkultur vi så länge byggt upp. Och inte minst kan ju varje reporter se konkreta resultat – om någon fått göra om eller jobba lite extra med sin artikel kan man sannolikt se hur överraskande många personer där ute som han eller hon nådde fram till.

Publikdialog

Jonas Jungars andra ansvarsområde i Svenska Yles nya organisation är dialogen med publiken.

– Sen vi i Finland skiftade system från licens till ”Yleskatt” för några år sedan har vår publik blivit lite mer krävande och engagerad. Förväntningarna på det vi gör har ökat. Folk vill ha valuta för sina pengar. Detta tycker vi i grunden är något bra och positivt men vi måste ännu mer utveckla dialogen med publiken.

Hur då?

– Vi har en hemskt låg tröskel för respons. Alla frågor och synpunkter, även de minsta, tas på allvar och ges den tid de tar. Detta förhållningssätt tror vi är förtroendeskapande. Sen handlar det också om transparens, att vi vågar medge i fall vi gjort en miss och beskriva varför det hände. Då förstår folk bättre vad journalistik är, menar Jonas Jungar.

MATS CARLSSON-LÉNART

Fakta Svenska Yle:

Svenska Yle är ”trimedialt” och arbetar både med TV, radio och online.

Svenska Yle är en förhållandevis liten PS-organisation med endast ca 400 anställda och en målgrupp på cirka 265 000, det vill säga de personer i Finland med svenska som modersmål.

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör